Jonge Wegweters

Opdrachtgever:

Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid

Uitgevoerd door:

Bataljong vzw

Ism Kind & Samenleving vzw

Project:

Het project Jonge Wegweters is een driejarig actieprogramma van Bataljong en Kind & Samenleving in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Daarin ontwikkelen wij een toolbox voor steden en gemeenten om samen met jongeren het verplaatsingsgedrag van jongeren in kaart te brengen.

In jaargang één gingen we al aan de slag met jongeren uit de derde graad secundair onderwijs in Dilsen-Stokkem en Peer. Via een participatietraject ontwikkelden we beleidsaanbevelingen en daarbij horende indicatoren waarmee het stadsbestuur beter kan inspelen op de noden en wensen van jongeren rond mobiliteit.