Speelruimteweefsel Antwerpen – wijk Stadspark

Opdrachtgever: 

Stad Antwerpen

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw

Ism FOREST landschapsarchitectuur

PROJECT:

Met de opmaak van het speelruimteweefselplan helpen wij de beleidsvisie van het district Stadspark realiseren. Men wil een groen, veilig, leefbaar en bruisend district. De speelweefselplannen vormen hierbij een leidraad voor de realisatie van kindvriendelijke plekken en routes in de wijk.

Rond spelen, bewegen en ontmoeten in het Stadspark delen we onze inzichten met OMGEVING die de herwaardering van het park op zich neemt.