Meisjes en publieke ruimte

Opdrachtgever:

Eigen beleidsplan  

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw

HET PROJECT:

Kind & Samenleving focust in 2019 en 2020 op meisjes in de publieke ruimte. We voeren verschillende beleidsparticipatieprocessen uit met groepen meisjes in de leeftijd tussen 10 en 16 jaar, op maat van steden en gemeenten. We werkten al samen met Gent, Mechelen, Antwerpen en Leuven en werken nu een nieuw traject uit met tienermeisjes in Brussel.

Hiermee brengen we de noden van meisjes in kaart, krijgen we inzicht in de drempels waarmee ze te kampen hebben, en stellen we concrete beleidsaanbevelingen op.

Spelen meisjes echt anders dan jongens of hebben zij gewoon andere noden? Zijn veiligheid en toegankelijkheid hierin belangrijk? Zoeken meisjes plekken of zones waar ze onderling samen kunnen zijn, of spelen ze liever samen met andere kinderen en jongeren?

We ontwikkelen concrete beleidsaanbevelingen uit samen met de meisjes. We gaan na hoe je meisjesvriendelijker kan plannen en inrichten. Ten slotte krijgen we beter zicht op de maatregelen die we kunnen nemen om zowel de sociale als de fysieke ruimte kunnen verbeteren voor meisjes.

In het najaar van 2020 verschijnt hierover een publicatie en ontwikkelen we een studiedag.