Speelweefselplan Lokeren

Opdrachtgever:

Stad Lokeren
Vlaamse Overheid, departement Jeugd

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw

Meewerkende scholen:

Springklas Onze Lieve Vrouwcollege, 12 kinderen
Vijfde leerjaar Basisschool Madelief, 16 kinderen

Het project: 

Op basis van verschillende inspraaksessies met kinderen uit de stadskern maakten we een analyse van de publieke ruimte in de kern van Lokeren.  Bij de kinderen gingen we na hoe ze de ruimte beleven.  Op basis daarvan ontwikkelden we samen met de kinderen oplossingsscenario’s. 

Twee scholen werkten mee aan dit project.  Het resultaat is een speelweefselplan voor de kern van Lokeren met hieraan gekoppeld verschillende acties die inspelen op het meerjarenplan van de stad.  Deze acties zijn zowel gericht op het verbeteren van speelkansen als op het verbeteren van de autonome mobiliteit van kinderen.