Tijdsbelevingsonderzoek

Opdrachtgever:

Eigen beleidsplannen.

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw

HET PROJECT:

Langlopend kwalitatief onderzoek (2007-2013) naar de (vrije)tijdsbeleving van kinderen in diverse contexten.

Kind & Samenleving deed onderzoek in contexten waar kinderen zelf actieve medespelers zijn: in het gezin, in het speelpleinwerk en in de buitenschoolse kinderopvang. We deden ook onderzoek in de sterker georganiseerde omgeving van de sportclub, en in brede scholen die een rol opnemen in de vrije tijd van kinderen.

Het onderzoek werd samengebracht in de publicatie Over vrijbuiters en ankertijd: de tijdsbeleving van kinderen onderzocht (2013).

Onderzoek over hoe kinderen de tijd beleven, betekenis geven en mee boetseren is nog schaars. Dat is jammer omdat kinderen een heel eigen kijk hebben op bijvoorbeeld quality time, en omdat hun beleving van vrije tijd het verdient om ernstig genomen te worden. Hoe sluit de manier waarop volwassenen de tijd voor kinderen organiseren, al dan niet aan bij de wensen van kinderen en de manieren waarop zij ‘gezinstijd’ of ‘vrije tijd’ betekenis geven? Het onderzoek toont hoe kinderen nu eens houvast zoeken, dan weer naar vrijheid streven. Het brengt hun temporele actorschap in kaart.