Studie Kindvriendelijk publieke ruimte Turnhout

Opdrachtgever:

Stad Turnhout 

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw
Fris in 't Landschap

HET PROJECT:

Turnhout werkt al enige jaren aan het kindvriendelijker maken van haar publieke ruimte en aan het betrekken van kinderen en jongeren bij haar beleid. Turnhout haalde ook het label van kindvrindelijke stad. Deze studie paste in dit verhaal. Na een grondige analyse van al de woonkernen van Turnhout werd er bij de oplossingen gefocust op de stadskern van Turnhout. Het vergroten van de autonome mobililiteit van kinderen was een belangrijk ankerpunt in deze studie. Het concept van mobiliteitskamers werd ontwikkeld. Ook bij deze studie werden kinderen en jongeren zeer uitgebreid bevraagd. Als kers op de taart werkten we samen met Fris in 't Landschap. Zij tekenden voor twee sites een conceptplan uit (vergroenen van een schoolspeeplaats en ontwikkeling van een wijkspeelterrein).