Avontuurlijk speellandschap en speelruimte Neerland

Opdrachtgever: 

District Wilrijk

Uitgevoerd door: 

Kind & Samenleving vzw
Fris in het Landschap

Meewerkende scholen:

Buurtschool 5e leerjaar, 17 kinderen
Buurtschool 6e leerjaar, 19 kinderen
Tieners bij veldinterviews Asseweg

Het project:

Het Neerlandpark wordt binnen de Stad Antwerpen als een pilootproject gezien voor een 'nieuw soort groenconcept', waarin 'natuurontwikkeling, natuurbeleving en avontuurlijk spelen' centraal staan.

Heel wat kinderen werden betrokken bij het tot stand komen van het plan.  Van bij het begin is er sterk ingezet op inspraak en participatie. Zowel bij opdrachtgevers als ontwerpers leefde het idee dat communicatie belangrijk was opdat ook omwonenden zich de plek en het nieuwe concept van 'natuurpark' (eerder dan een traditioneel afgeborsteld park) eigen zouden maken.  Natuurbeleving, kindvriendelijkheid en avontuurlijk spelen stonden hoog op de agenda.

De dienst Stedelijk Wijkoverleg stond in voor de communicatie met volwassen bewoners. Kind & Samenleving werkte i.s.m. de Jeugddienst, Stedelijk Wijkoverleg en de ontwerpers sessies uit voor de buurtscholen en stond in voor verslag en integratie in het ontwerpproces.

Op drie momenten in het ontwerpproces werden kinderen betrokken:
1) In de vroege ontwerpfase
2) Na het eerste voorontwerp
3) Na goedkeuring van het ontwerp