Studie voor de herinrichting van speel- en sportterreinen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opdrachtgever:

Leefmilieu Brussel

https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/acties-van-het-gewest/de-netwerken/het-speelnetwerk

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw in samenwerking met BRAT (Le Bureau de Recherche en Aménagement du Territoire)

Participatietraject:

Wijk Laken

 • Vijfde en zesde leerjaar ’t Plant Zoentje in de Tuinbouwersstraat.
 • Vijfde en zesde leerjaar Ecole préparatoire Emile Bockstael.
 • Terreininterviews: 74 .

Wijk in Elsene/Flagey 

 • Zesde leerjaar van een Nederlandstalige school, de Wimpel in de
  Cansstraat. 
 • Een vijfde leerjaar in het Franstalige onderwijs, école Sans Souci in de rue Sans Souci. 
 • Terreininterviews: 48 

Wijk Anderlecht

 • Vijfde en zesde leerjaar van Nerderlandstalige school in Odonstraat
 • Zesde leerjaar van Franstalige school in Odonstraat.
 • Terreinintervieuws: 53

HET PROJECT:

We ontwikkelden een studie die erop gericht was om de speel- en sportruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verder te ontwikkelen. Aan de basis van deze studie lag een kwalitatieve analyse van de verschillende speelterreinen. We verfijnden dit door in drie wijken in Brussel een speelweefselplan op te maken en een inspraaktraject met kinderen uit te werken. Daarnaast werd er ook een kwantitatieve anlyse uitgevoerd door BRAT. De resultaten van de kwalitatieve en kwantitatieve studie resulteerde in een reeks aanbevelingen en een uitgebreid kaartenanalyse voor Leefmilieu Brussel.