Handleiding Speelweefsel Gent

Opdrachtgever:

Stad Gent

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw

HET PROJECT:

Hoe kan je de publieke ruimte kindvriendelijk inrichten?
De handleiding speelweefsel is het centrale concept waarrond het Gentse speelruimtebeleid wordt vormgegeven. Ze inspireerde veel andere steden en gemeenten om werk te maken van kindvriendelijke publieke ruimte.

Vanuit het team Jeugdruimtebeleid van de Jeugddienst werd in samenwerking met andere stadsdiensten in 2007 deze visie ontwikkeld. Momenteel worden de eerste stappen gezet naar een actualisatie.

Download hier de handleiding.