Speelruimteweefsel in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham

Opdrachtgever:

Stad Gent 

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw

HET PROJECT:

Voor deze zeer dicht bebouwde wijk in Gent maakten we een Quickscan speelweefselplan op wijkniveau.  We analyseerden de bestaande structuur op een diepgaande manier met GIS.  Samen met de stadsdiensten ontwikkelden we een gewenste speelweefselstructuur, beleidsvoorstellen en een actieplan voor de wijk.