Hoogstraten School-straten: Begeleiding van de kinderparticipatie

Opdrachtgever:

Stad Hoogstraten   

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw

HET PROJECT:

Met het project ‘School-Straten’ wil de Stad Hoogstraten meer en betere bewegingsvrijheid voor kinderen in de schoolomgeving en de CO2-uitstoot en fijn stof door schoolverkeer verminderen.

De stad kijkt met een frisse, kindvriendelijke bril naar de omgeving van de acht basisscholen in Hoogstraten. Hoe vrij kan een kind er stappen, fietsen of rennen? En is de verkeersinfrastructuur rond de schoolpoort eigenlijk wel tof genoeg voor het kind zelf?

Kind en samenleving werd in dit project betrokken voor het ontwikkelen van de inspraak van kinderen.

Het project is bekroond met de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2019:
https://www.vlaamscongresverkeersveiligheid.be/verkeersveiligheidsprijs/