Kinderen & voortuinen: Inspraak, onderzoek & publicatie

Opdrachtgever:

Bernard Van leer Foundation

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw

Inspraak:

Kinderen en ouders uit een woonwijk in Mechelen en een woonwijk in Leuven.

HET PROJECT:

Tijdens dit experimenteel actieonderzoek ontwikkelden we twee inspraaktrajecten met kinderen en jongeren. Samen met hen bekeken hoe we voortuinen kindgerichter kunnen maken. Het uitgangspunt van dit onderzoek was immers dat voortuinen een belangrijke rol kunnen spelen in de leefwereld van kinderen en jongeren. We analyseerden in twee wijken voortuinen en bouwden samen met kinderen en hun ouders aan verschillende ingrepen die spel en ontmoeting kunnen stimuleren.  

Met de verschillende inzichten ontwikkelende we een publicatie over voortuinen & kinderen.  Hierin worden verscheidene bouwstenen uitgewerkt om zelf aan de slag te gaan.

 

De publicatie is vrij te downloaden.