Gangmakers en koplopers in Mortsel-Oude-God: inspraak over trage wegen en mobiliteit

Opdrachtgever:

Provincie Oost-Vlaanderen
Stad Mortsel  

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw
Trage Wegen vzw

Meewerkende scholen:

6e leerjaar Parkschool  

HET PROJECT:

https://www.gangmakersenkoplopers.be/

Gangmakers en koplopers is een project op het raakpunt van kinderparticipatie en de autonome mobiliteit van kinderen. Samen met Trage Wegen vzw begeleidde Kind & Samenleving inspraaktrajecten in zes pilootgemeenten. In Mortsel (2018) werkten we gedurende een projectweek met een klas uit de Parkschool aan de verbindingen in en naar het stadsdeel Oude God.

In een gevarieerd inspraaktraject verkenden en evalueerden kinderen de trage wegen in het projectgebied en hun potenties en knelpunten voor mobiliteit en speelkansen. De inspraakweek eindigde met een tocht waarop kinderen in dialoog gingen met beleidsmakers en ouders, die meteen ook kaarten en een logboek met observaties én beleidsaanbevelingen meekregen.