Kindvriendelijke publieke ruimte Stad Aalst

Opdrachtgever:

Stad Aalst

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw

HET PROJECT:

De ‘Toekomstvisie Kindvriendelijke publieke ruimte’ in Aalst, werkten we uit in co-productie met de diensten. Op basis van een GIS-analyse en inspraak (deels uitgevoerd door K&S, deels uitgevoerd door de stadsdiensten) kwamen we tot een stadsbrede visie, met richtlijnen en beleidsacties voor bestaande terreinen en nieuwe stadsontwikkelingen. We detecteerden ook leemtes in het speelweefsel, in relatie tot demografische gegevens en het aanbod.

Tegelijkertijd werkten we voor 4 deelwijken een gewenst speelweefsel uit. Op basis daarvan zijn concrete beleidsacties geformuleerd voor de lange, middellange en korte termijn (quick wins).