Afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen: Participatie van kinderen en jongeren

Opdrachtgever:

Provincie Oost-Vlaanderen

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw

HET PROJECT:

Met het oog op de opmaak van een RUP Afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen kreeg Kind en Samenleving de opdracht om met kinderen en jongeren een beperkt participatieproces op te zetten. Daarbij doorliepen we een eerste traject, in dialoog met het studiebureau Sweco en de opdrachtgevers, waarin we samen met kinderen en de jeugdraad een ruimtelijke toekomstvisie voor Geraardsbergen ontwikkelen.