Participatietrajecten Tieners en hun vrije tijd

Opdrachtgever:

Eigen beleidsplan (2018-2019), in samenwerking met VDS vzw en Formaat vzw. 

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw, in samenwerking met de lokale jeugddiensten. In Halle, Tervuren en Brussel. 

HET PROJECT:

Wat?

Inspraaktrajecten met tieners in Halle, Tervuren en Brussel: hoe kunnen gemeenten een aanbod ontwikkelen voor jonge tieners, die vaak moeilijk bereikt worden? Vanuit de vrijetijdsnoden en -wensen van tieners werd bekeken hoe een vrijetijdsaanbod voor tieners er concreet kan uit zien, en welke rol de speelpleinwerking (waar tieners vaak ‘te oud’ voor zijn) en het jeugdhuis (waar zijn doorgaans ‘te jong’ voor zijn) daarbij kunnen spelen.

Waarom?

Tieners tussen 12 en 15 vinden vaak moeilijk een passend aanbod; ze lijken overal wat tussenuit te vallen. Jeugddiensten bereiken hen moeilijk, het succes van activiteiten is zeer wisselend en het vrijetijdsaanbod voor tieners is vaak heel beperkt. Zowel speelpleinwerk als jeugdhuizen willen met dit project een nieuw doelpubliek bereiken en slaan daarvoor de handen in elkaar.

Hoe?

In drie opeenvolgende inspraaksessies met een groep tieners werd ingegaan op het vrijetijdsprofiel van de tieners en de verhouding van informele en meer georganiseerde vrije tijd; op drempels (mogen, geen interesse, zich onveilig voelen); op het bestaande aanbod voor of ‘ook voor’ tieners; op wat zij missen en zouden wensen. In een laatste sessie werd gewerkt naar concrete ideeën voor een vrijetijdsaanbod voor 12- tot 15-jarigen. Daarbij kiezen tieners enerzijds naar gelegenheid om te chillen of om ook binnen te kunnen rondhangen, en anderzijds naar heel duidelijke afgelijnde activiteiten, exclusief voor hun leeftijd.

Soortgelijke inspraaktrajecten (los van speelpleinwerk en jeugdhuizen) in Diksmuide, Geraardsbergen, Liedekerke en Wetteren. Filmpje op basis van al deze trajecten: #GOALS: 7 tips voor tienervriendelijk lokaal beleid