Ruimtehelden: participatief leerpakket rond duurzaam ruimtegebruik

Tieners worden zelden betrokken bij ruimtelijke planning. Bovendien is hun ideale woonbeeld nog steeds de vrijstaande villa, wat ten aanzien van duurzaam ruimtegebruik niet langer houdbaar is. Hoog tijd voor verandering dus! 

Kind & Samenleving ontwikkelt daarom samen met HoGent, de Vereniging voor Leerkrachten Aardrijkskunde (VLA) en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning (VRP) een participatief leerpakket rond duurzaam ruimtegebruik volgens de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het wonen van de toekomst op maat van jonge tieners.

Grondig uitgetest leerpakket 

In 2022 en 2023 trokken we naar klassen in het 5de en 6de leerjaar en 1ste en 2de middelbaar. We testten een selectie van bestaande en door Kind & Samenleving ontwikkelde methodieken die tieners laten kennismaken met de principes van duurzaam ruimtegebruik. Zo bereikten we al meer dan 600 leerlingen en hun leraren in 15 scholen. We pasten de methodieken na elke testsessie aan zodat ze helemaal op maat van de doelgroep én het onderwijs zijn. 

Participatie duurzaam ruimtegebruik

Een deel van deze leerlingen leerde niet zomaar over duurzaam ruimtegebruik, maar kon tijdens een participatietraject de stem laten horen over woonontwikkelingen in de eigen stad of gemeente. Het ging telkens om (master)plannen waarvan nog nauwelijks krijtlijnen vastlagen. Zo konden de jongeren echt nog een waardevolle inbreng doen. We werkten hiervoor al samen met Geel, Vilvoorde, Pelt en Beringen. De Ruimtehelden stelden hun ideeën telkens voor aan het lokaal bestuur. Eén van de doelstellingen van Ruimtehelden is dan ook dat jongeren meer betrokken worden bij het ruimtelijk beleid.

Wil je onze Ruimtehelden aan de slag zien?

In West-Vlaanderen werden tieners zelfs betrokken bij de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte. Wij gaven parallel hieraan een sessie Ruimtehelden voor de jonge West-Vlamingen. Focus & WTV maakte een reportage van zo'n publieksmoment in stad Kortrijk. Benieuwd hoe de West-Vlaamse tieners hun ruimte in de toekomst zien? Kijk vanaf minuut 8:50!

Woonvoorkeuren van tieners 

Tijdens de testsessies brachten we bovendien de woonvoorkeuren van tieners in kaart. Hoe staan zij tegenover verdichting? Wat vinden zij belangrijk aan hun woning en woonomgeving? Zien zij het zitten om ruimte te delen? Deze bevindingen delen we i.s.m. de VRP in 2024 met planners en ontwerpers.  Onze eerste bevindingen hieromtrent lees je in ons magazine

Prototype Ruimtehelden testen? 

Geef je les rond ruimte(lijk bewustzijn) in het 5de of 6de leerjaar of de 1ste graad secundair? Wil je aan de slag met Ruimtehelden, net als de leraar die onderstaande evaluatie schreef? 

Je ontvangt van ons methodieken rond types van bebouwing, hittestress, gemeenschappelijk wonen, ontharding enzovoort. De methodieken zijn inhoudelijk steeds in overeenstemming met de eindtermen lager onderwijs en 1ste graad SO. Wij krijgen graag jouw feedback in ruil! 

Contacteer Gisèle bij interesse. 

Ruimtehelden in je stad of gemeente? 

Wil je jongeren betrekken bij het ruimtelijk beleid van je stad of gemeente? Hen mee laten denken over een RUP, beleidsplan ruimte of gebiedsontwikkeling? Dat kan!

"Wij hebben afgelopen maanden zelf een workshop rond het ruimtelijk beleid gedaan in verschillende scholen in de deelgemeentes. Wat zijn de ideeën, wensen van de kinderen voor de toekomst van de stad? Ik heb gemerkt dat deze denkoefening vaak te abstract is. Het verschil met Ruimtehelden is groot. Ruimtehelden werkt concreter rond de ruimtelijke principes.

- ruimtelijk planner 

Contacteer ons voor een traject op maat. 

(English) Spatial heroes: education and participation for sustainable urban design with teens

‘Spatial heroes’ is a toolbox of creative methods to educate teens (10-14 years old) on sustainable ways to use space. Thus it gives teens the formal and verbal language to design their living environment in a sustainable way. After all the purpose of ‘spatial heroes’ is to involve young people in spatial planning.

The learning package consists of a wide variety of tools. For example, teens can practice improving soil infiltration in their neighbourhood using icons. They get acquainted with the idea of sharing a shed, garden or specific room with other households and create their own ideal living situation by placing elements on a scale from private to shared. Teens also design neighbourhoods placing blocks on a map while using spatial tactics to create a sustainably designed environment that they would want to live in themselves.

The methods are being tested in Flemish schools both in separate sessions during a lesson and in full participation processes in collaboration with cities. In the latter teens present their ideas on neighbourhoods where cities are planning new (residential) developments to the local council.

The tools are based on and adapted to the thresholds that teens express themselves about densification and sharing space.

Dit project komt tot stand met de steun van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.