Speelweefselplan Linkeroever Antwerpen

Opdrachtgever:

District Antwerpen

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw in samenwerking met Carve

HET PROJECT:

We maakten voor Linkeroever een speelweesfelplan op: Een uitgebreid onderzoek waarbij zowel ruimtelijke analyse, visie-ontwikkeling als het uitwerken van acties gebeurde. Dit alles werd gevoed door resultaten van inspraakacties met kinderen en ook door het betrekken van verschillende stadsdiensten.

Structuur van de studie:  

  • Analyse van bestaande speelruimten, parken, pleinen en verbindingen voor kinderen en jongeren.
  • Opstellen van knelpunten en potenties.
  • Opstellen van 10 richtlijnen voor een kindvriendelijker Linkeroever.
  • Workshops met deskundigen jeugd, sport, mobiliteit, ruimtelijke ordening.
  • Inspraak en participatietraject met kinderen uit de wijk: klassessies en via digitale bevraging.
  • Opstellen van richtlijnen en een actieplan voor Linkeroever.
  • Voorstellen aan districtscollege.