Het grote speelpleinonderzoek

Opdrachtgever:

Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw

HET PROJECT:

In dit grote onderzoek naar het speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel koppelden kwantitatief onderzoek bij speelpleinorganisatoren en animatoren aan een kwalitatief onderzoek bij kinderen. Survey bij 316 speelpleinverantwoordelijken en 2010 animatoren uit 109 werkingen in Vlaanderen en Brussel. Observatie-onderzoek in elf uiteenlopende speelpleinwerkingen over hoe kinderen hun speelpleindag beleven.

  • Hoe beleven kinderen de speelpleindag en de speelkansen die daarin zitten: het speelsysteem, activiteitenaanbod, organisatie van de werking, animatoren, terrein en materiaal, interactie met andere kinderen?
  • Hoe worden speelpleinwerkingen georganiseerd? Hoe uiteenlopend is dat? Hoe zit het met de financiering, de animatorenploeg, de huisvesting, de relatie met de buurt…?
  • Eigen aan het speelpleinwerk is de begeleiding door (een wisselende ploeg) jongeren. Wie zijn de animatoren? Welk profiel hebben ze, welke opleidingen volgende ze, wat houdt hen gemotiveerd en wat loopt moeilijk?