Quickscan speelweefsel Groenenhoek

Opdrachtgever:

 District Berchem (Antwerpen)

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw

Inspraaktraject:

Kind & Samenleving werkte het inspraaktraject  met kinderen en jongeren inhoudelijk voor.  Er werd een workshop met de stadsdiensten georganiseerd. Daarna voerden de stadsdiensten verschillende inspraakacties uit: o.a. tijdens wijkbabbels, inspraaksessie in basisschool Hinkelpad en Het Palet, muziek in de wijk..... In het totaal werden 266 kinderen en volwassenen bevraagd.

HET PROJECT:

Voor de wijk Groenenhoek in Berchem werkten we een speelweefselplan uit. De wijk is omgeven door verschillende grote infrastructuren: Ring Antwerpen, treinverbindingen en luchthaven van Deurne. Verschillende grotere parken en publieke ruimten bevinden zich allemaal net buiten de wijk. Goede verbindingen naar deze ruimten is dus noodzakelijk. Alsook het verder investeren in speel en ontmoetingskansen in de wijk zelf. Vier principes werden naar voor geschoven om te werken aan een verbeterd speelweefsel:

  • Ontwikkelen van een verbindingslint doorheen de verschillende buurten van de wijk Groenenhoek
  • Opwaarderen van de straat als speel- en ontmoetingruimte.
  • Spel en sportkansen verbeteren.
  • Verbeteren van de publieke ruimte rondom de hoogbouwijken.