Participatietraject Materialenkaai Brussel: Herinrichting recreatieve zone

Opdrachtgever:

Beliris 
Uitgevoerd in onderaanneming van ontwerpteam  (Technum, Georges Descombes, ADR architecten, MSA, Carve).

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw
Transittown 

Participatietraject 

Workshop 1: Leerlingen Basischool De Regenboog Sint-Jans-Molenbeek, 6e leerjaar.

Workhsop 2: Leerlingen Ecole fondamentale N°8 Frederic De Jongh Schaarbeek 4e leerjaar.

Workshop 3 & 4: Verschillende jongeren uit jeugdverenigingen Molenbeek (o.a Chicago buurtwerking) en omgeving Materialenkaai.

Workshop 5: Wandeling met buurtbewoners. 

Workshop 6: Specifieke doelgroep vrouwen i.s.m. de Vaartkapoen. 

Workhsop 7: Belegeleiders van jeugdverenigingen uit de buurt en wijk.

+ Digitale vragenlijst voor werknemers uit de buurt

Het project:

De Brusselse overheid wil langsheen het kanaal in Brussel een nieuw park en recreatieve zone ontwikkelen. Ter voorbereiding van het ontwerp ontwikkeld Kind & Samenleving samen met het ontwerpteam  een diagnose voor het gebied. Vanuit de diagnose en de verschillende vaststellingen werd een uitgebreid participatietraject uitgewerkt. 

Kind & Samenleving voerde samen met Transittown een participatietraject uit met kinderen en jongeren.  Daarnaast werden ook buurtbewoners en werknemers uit de buurt bevraagd. Dit alles resulateerde in een programma van eisen waarmee het ontwerpteam  en de opdrachtgever (Beliris) hun plannen voor de Materialenkaai verder gestalte kon geven.