QuickScan beweegvriendelijke buitenruimte

PDF ~ 6.04 Mb
Download

Onze QuickScan beweegvriendelijke buitenruimte is een handig instrument om samen met planners en andere betrokkenen een omgeving te screenen op ‘beweegvriendelijkheid’.

Beweegvriendelijk?

Beweegvriendelijkheid is een actueel thema. Er groeit meer uitdrukkelijke aandacht voor de manier waarop schoolspeelplaatsen kinderen en jongeren aanzetten tot meer bewegen. Maar het thema leeft ook wanneer het over kwaliteitsvolle publieke ruimte gaat. Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zet de krijtlijnen uit voor ruimtelijke planning in Vlaanderen voor de komende decennia. Beweegvriendelijke omgeving is daarbinnen een van de acht kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling: 

“De omgeving is beweegvriendelijk ingericht. Ze nodigt uit tot beweging, sport en spel. Ze zet aan tot een actieve, gezonde levensstijl en tot zachte verplaatsingen.”

Een tool om samen te gebruiken

Onze tool QuickScan beweegvriendelijke buitenruimte leert je eenvoudig zien hoe een omgeving de gebruikers aanzet tot diverse vormen van beweging – of dat juist niet doet. De omgeving die je analyseert, kan een plek zijn die zich leent om te bewegen, te sporten en te spelen. Maar het kan ook ruimer: met de QuickScan kan je ook een buurt screenen die de potentie heeft om jong en oud te laten bewegen. Die ‘potentie’ op zich is niet genoeg: de inrichting van straten en pleinen moet ook geschikt en uitnodigend zijn voor bewegingsactiviteiten.

De QuickScan laat je daar actief over nadenken, samen met andere betrokkenen. De kwaliteiten en beperkingen van de plek komen helder in beeld, en de tool geeft houvast om er samen over te spreken en ideeën te ontwikkelen over wat best concreet aangepakt wordt. 

Download de QuickScan meteen hier!