PROJECTOPROEP: Speelkansen voor kinderen en tieners met een beperking

KINDEREN EN TIENERS MET EEN BEPERKING BETREKKEN BIJ ONTWERP VAN PUBLIEKE RUIMTE

De deadline voor deze oproep is verstreken. Bedankt voor jullie interesse!

Wil je kinderen of tieners met een beperking betrekken bij een ruimtelijk plan in jouw gemeente? Schrijf je dan in voor deze projectoproep, waarin we samen met jullie willen pionieren!

Kindvriendelijke én inclusieve publieke ruimte realiseren

Misschien staat er een plan op de agenda voor de (her)inrichting van een wijkpark of wijkspeelplein en is er een school bijzonder onderwijs of een doelgroepenwerking in de buurt. Dit is een kans om samen met deze kinderen en tieners de sociaal-ruimtelijke beleving en drempels in kaart te brengen en mee na te denken over een inclusief plan of ontwerp.

We merken dat steeds meer steden en gemeenten ruimtes willen inrichten met aandacht voor inclusie. Inclusieve publieke (speel)ruimte realiseren blijft echter een grote uitdaging: het is niet altijd eenvoudig om dit doordacht én met inspraak van de gebruikers te concretiseren. Voor kinderen worden vaak eerder de ouders bevraagd dan de kinderen zelf. Inclusieve publieke ruimte omvat méér dan rolstoelvriendelijk maken of een aangepast toestel plaatsen. Geheel het plein, park, wijk of speelruimte moet vanuit verschillende doelgroepen vormgegeven worden.

Met de steun van de Vlaamse overheid begeleidt Kind & Samenleving participatieprocessen waarin het gemeentebestuur een ruimtelijk plan opmaakt, waarbij een groep kinderen of tieners met een beperking wordt betrokken. Kind & Samenleving zal daarbij al haar kennis en expertise inzetten om deze noden en wensen ruimtelijk te vertalen. Met dit project willen we zelf ervaring en kennis met deze bijzondere doelgroepen ontwikkelen en ontsluiten, samen met een gemeente en een gespecialiseerde school of organisatie.

Vanuit het participatieproces worden alle gemeentelijke actoren uitgedaagd om door de bril van kinderen met een beperking te kijken naar de ruimtelijke ontwikkelingen in een wijk. De gemeente krijgt concrete oplossingen aangereikt om inclusieve publieke ruimte en woonwijken te realiseren. Als proeftuin kan dit project inspirerend zijn voor het gemeentelijk meerjarenplan en voor andere plannen of projecten binnen de gemeente.

Er worden 4 projecten gekozen, gespreid over Vlaanderen. De belangrijkste criteria zijn:

 • Motivatie en bereidheid om inclusieve publieke ruimtes te realiseren
 • Garanties dat de doelgroep bijeengebracht kan worden voor inspraaksessies
 • Een interessant en ambitieus ruimtelijk project (bijv. méér dan een speelterrein)
 • Timing: volledige afronding van de inspraak in 2024.

(Zie verder voor meer uitleg bij de criteria)

Wat kan je verwachten?

Kind & Samenleving zorgt voor de professionele begeleiding en uitvoering van een inspraakproces waaraan kinderen of tieners met een beperking participeren.

Concreet houdt dit volgende ondersteuning in door Kind & Samenleving:

 • We houden startmoment en terreinbezoek met verschillende diensten en beleidsverantwoordelijken om over het projectgebied, het thema en mogelijke implicaties na te denken.
 • Volledige voorbereiding en uitvoering van drie inspraaksessies met kinderen of tieners, op maat van de doelgroep en dus in samenspraak met de school of organisatie.
 • Een samenvatting van de inspraak met aandacht voor de beleving van de bevraagde kinderen en tieners. Hierin worden ook concrete sociaal-ruimtelijke aanbevelingen en aandachtspunten uitgewerkt.
 • We bespreken de resultaten tijdens een slotworkshop.

Dit project zorgt ervoor dat er een boeiende dialoog op gang kan komen tussen gemeentelijke actoren over hoe inclusieve (jeugd)ruimte gerealiseerd kan worden in de praktijk. Alle beleidsdomeinen worden uitgedaagd om door deze bril te kijken, vanuit concrete oplossingen en aanbevelingen: niet alleen voor formele speel- en jeugdruimtes, maar ook breder, op vlak van mobiliteit, groeninrichting en -beheer, ruimtelijke planning, sociale cohesie en sociale veiligheid…

Wie kan indienen?

 • Deze oproep richt zich tot alle gemeentebesturen die inclusief willen plannen en ontwerpen. Ook provincies, studie- en ontwerpbureaus, intercommunales, huisvestingsmaatschappijen of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen indienen met ruimtelijke projecten waarin ze kinderen of tieners met een beperking willen betrekken.
  Als lokaal bestuur of plannenmaker zoek je daarbij samenwerking met een school of organisatie die kinderen of tieners met een beperking begeleidt.
 • Scholen bijzonder onderwijs of doelgroeporganisaties (vrijetijdsorganisaties die activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren met een beperking) kunnen ook zelf indienen, indien zij samenwerking zoeken met een gemeente. De gemeente moet voldoende bereidheid en interesse tonen om iets te doen met de resultaten. 

Alle info over de oproep:

 1. De projectoproep en selectiecriteria
 2. Het invulformulier en voorwaarden voor kandidaatstelling - Kandidaat stellen voor deze oproep is helaas niet meer mogelijk. De deadline voor het indienen van projecten is verstreken.

Voor vragen rond deze oproep kan je contact opnemen met Sabine Miedema, projectcoördinator van dit project.