Beweegvriendelijke wijk

In Nederland promoot het Kenniscentrum Sport (het vroeger NISB) al een tijdje het idee van een ‘beweegvriendelijke omgeving’. Heel wat Nederlandse gemeentes zetten projecten op om ‘openbare ruimte te creëren die mensen uitdaagt om te sporten en te bewegen’. In Vlaanderen onderzocht de Universiteit Gent het verband tussen de kwaliteit van de woonomgeving en de mate van bewegen. Maar het idee van de beweegvriendelijke wijk vindt hier maar met mondjesmaat ingang.

Vanuit een brede visie op sport, waarin ‘beweging’ in al zijn vormen centraal staat, is het nochtans logisch om naar de publieke ruimte kijken als speelveld. Maar voor ontwerpers van de publieke ruimte voelt het wat ongemakkelijk aan als er zich alweer een nieuwe sector ontwikkelt die vragen en eisen formuleert ten aanzien van de publieke ruimte.

In deze tijden van schaarste aan ruimte en publieke middelen, is er dan ook maar één manier om daarmee om te gaan: geïntegreerd denken, geïntegreerd ontwerp en een geïntegreerd beleid.

Voor wie sport heel breed benadert, kan dit geen probleem zijn. We hoeven niet overal zware infrastructuren als voetbalkooien en grote sportvelden met officiële afmetingen in te planten. Dicht bij huis kunnen kleinere, polyvalente en goed integreerbare veldjes volstaan. Zij zien er nauwelijks uit als sportterreintjes, maar zijn wel zorgvuldig ingepland, zodat reële overlast voor de onmiddellijke buren wordt vermeden.

We denken ook aan reliëf, groen en straatmeubilair die recreatief sporten en (speels) bewegen uitlokken: klim- en springstenen, fietscrossbergjes, losse materialen, klimbomen en draaipalen, uitdagende betonelementen,… Sport en spel lopen dan in elkaar over. En door autoluwe wijken, goede fietsroutes en trage wegjes worden bewoners vanzelf gestimuleerd om meer te bewegen. Meteen is ook het (auto)mobiliteitsprobleem van de baan. Voor een nieuw te ontwerpen wijk hoeft dit dus niet per se veel extra te kosten. Met een kwaliteitsvolle planning, een gerichte blik en enkele creatieve ideeën kom je al een heel eind.

Lees meer in de publicatie van Kind & Samenleving i.s.m. Expertisecentrum Buurtsport en ISB vzw: Sport en ruimte in beweging: Sport, buurtsport en bewegen inplannen in publieke ruimte.