ABC Speelruimten Mechelen 20 september 2016 (vormingsdag)

Op 20 september trokken we naar Mechelen voor een studie  langsheen verschillende speelruimten en spelprikkels. In de namiddag bezochten we enkele speelruimten in PLanckendael.