Toekomstvisie ‘kinderen en jongeren in de publieke ruimte’ Stad Gent

Opdrachtgever: 

Stadsbestuur Gent

Uitvoerders: 

Kind en Samenleving vzw

HET PROJECT

De Stad Gent is een pionier van het eerste uur in het ‘speelweefsel’-denken. Reeds van bij het begin stond Kind & Samenleving de stad bij en wij ontwikkelden de handleiding ‘Speelweefsel in Gent’, die ook andere steden en gemeenten heeft geïnspireerd.

Ondertussen zijn er nieuwe maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen. De Stad Gent gaf Kind & Samenleving de opdracht om deze beleidsvisie te actualiseren. De Toekomstvisie ‘Kinderen en jongeren in de publieke ruimte’ omvat een strategische en stadsbrede visie voor Gent. Het is het eindresultaat van een beleidsproces waarin actoren binnen de Stad Gent tot een actuele missie, visie en beleidsdoelstellingen zijn gekomen.

Hierbij worden er conceptuele stappen gezet van ‘speelweefsel’, naar een meer omvattend ‘kindweefsel’ en ‘tienerweefsel’. De eerste hoofdstukken gaan stadsbreed en vertrekken vanuit verschillende beleidsdomeinen. We gaan na wat kind- en jeugdvriendelijkheid betekent binnen diverse beleidsdomeinen en strategische beleidsprojecten. Er wordt verder invulling gegeven aan een kind- en jeugdvriendelijk groen- en klimaatbeleid, waterbeleid en mobiliteitsbeleid.

Daarna volgen er case studies, waarbinnende concepten en principes worden toegepast op verschillende deelruimtes in Gent: de historische minereale stad, de 19de eeuwse gordel, geclusterde stedelijke milieus en de 20ste eeuwse kernen en suburbs. Tot slot geven we enkele verfijningen van het referentiekader m.b.t. formele speelruimte, water en spelprikkels. Er wordt ook ingegaan op de noden en principes voor bijzondere doelgroepen