Opmaak tienerweefselplan - district Wilrijk

Opdrachtgever: 

District Wilrijk

Uitvoerders: 

Kind en Samenleving vzw 
i.s.m. Forest

HET PROJECT

Met dit project willen we samen met tieners, het District Wilrijk en de Stadsdiensten:

  • het bestaande en gewenste tienerweefsel van Wilrijk in kaart brengen
  • voor cruciale plekken in dit weefsel ontwerp- en planningsoplossingen aanreiken.
  • Het tienerweefselplan zal een sterk visuele, maar ook praktische houvast bieden om Wilrijk tienergericht uit te bouwen op korte en lange termijn. Kind & Samenleving coacht de participatie met tieners en kijkt doorheen ogen naar de publieke ruimte.