Een kritische blik op de Beleidsnota Sport 2014-2019

In zijn beleidsnota belooft Vlaams minister van Sport Philippe Muyters dat hij werk zal maken van een echte sportmentaliteit in Vlaanderen. Hij wil een sportvriendelijke leefomgeving creëren, in samenwerking met andere sectoren: gelijke kansen, onderwijs, ruimtelijke ordening en het bedrijfsleven. Daarvoor wil hij inzetten op een kwalitatief sportaanbod op maat in elke levensfase en op een sensibiliseringscampagne. Goed nieuws, vinden we, al zijn er een aantal kritische bedenkingen te maken. Zo blijft het onduidelijk wie er gesensibiliseerd moet worden, en in welke levenssfeer. Daarom formuleren we graag enkele bedenkingen  (lees meer: pdf).