Een kritische blik op de Beleidsnota Omgeving 2014-2019

Aan het begin van elke legislatuur screenen we de Beleidsnota Ruimtelijke Ordening op kansen en mogelijke bedreigingen voor jeugd. Dit is een instrument om beleidsprojecten te detecteren die een impact kunnen hebben op kinderen, jongeren en het jeugdwerk.

Wij scharen ons ten volle achter de beleidsdoelstelling van minister Joke Schauvliege om 'beleefbareen kwalitatieve woonomgevingen' te creëren. Duurzame en kwaliteitsvolle planning gaan hand in hand met kind- en jeugdvriendelijke planning. Vermenging van functies en woontypes in de woonomgeving, de toegang tot basisvoorzieningen, voldoende kwalitatieve openbare ruimte, aandacht voor nieuwe samenlevingsvormen… Daar pleiten we zelf ook al jaren voor.

Tegelijk uiten wij enkele bezorgdheden in verband met inspraak en participatie. In de voorbije jaren hebben wij dikwijls moeten vaststellen dat kinderen, jongeren en jeugdwerk niet van bij het begin als stakeholder worden beschouwd, en dat het voor hen moeilijk is om hun belangen in te brengen of daadwerkelijk te wegen op de besluitvorming. Jeugd blijft vaak buiten beeld, tot ze op het terrein geconfronteerd worden met de effecten van het plan.

Expliciete aandacht voor jeugd vanuit het ruimtelijk beleid van bij de beginfase kan dus een zeer groot verschil maken.

Hier leest u hoe dit concreet kan worden gemaakt voor deze beleidsperiode . (pdf)