• Beleidsparticipatie van tieners

    Foto: Carmen De Vos

Tienervriendelijk beleid in kleinere steden en verstedelijkte gemeenten

Inspraak van (jonge) tieners in het beleid van kleinere steden 

Met de steun van de Vlaamse overheid begeleidt Kind & Samenleving op dit moment 4 participatieprocessen met een groep tieners (ca. 12-16 jaar). Hiermee proberen we (jonge) tieners een stem te geven in het beleid(splan) van kleinere steden en verstedelijkte gemeenten.
Deze begeleidingstrajecten lopen in Diksmuide, Wetteren, Geraardsbergen en Liedekerke. 

Kleine steden, grote uitdagingen

Kleinere steden en verstedelijkte gemeenten staan voor gelijkaardige sociaal-ruimtelijke uitdagingen als de grootsteden: toenemende diversiteit, groeiende jeugdarmoede en maatschappelijke kwetsbaarheid, ruimtelijke verdichting,… Maar in de kleinere steden zijn er minder middelen en personeel dan in grote steden. De nood is groot om ook in dit soort steden en gemeenten rond stedelijkheid te werken, vanuit een kind- en jeugdvriendelijk beleid.

(Jonge) tieners en ‘moeilijkere’ groepen
Kind & Samenleving wil deze kleinere steden ondersteunen om rond stedelijke problematieken te werken. Hierbij willen we de stem van (jonge) tieners inbrengen in het verhaal van kindvriendelijke steden. Daarbij hebben we expliciet oog voor diversiteit, zodat kind- en tienervriendelijk beleid geen middenklasse verhaal wordt.

Een jeugdvriendelijk gemeentelijk meerjarenplan
Alle gemeenten beginnen met de opmaak van hun gemeentelijk meerjarenplan. De nieuwe beleids- en beheercyclus vormt een kans en uitdaging om een geïntegreerd jeugdbeleid te ontwikkelen. Sommige gemeenten zijn al volop bezig met de omgevingsanalyse. Deze moet ook vanuit jeugd en tieners gevoed worden. Met dit project kunnen we samen met jullie beleidsvoorstellen uitwerken voor het meerjarenplan en het toekomstige bestuur.