• Kinderen en tieners in de nevelstad

    Foto: (c) Carmen De Vos

Kinderen en tieners in de nevelstad

Een groot deel van de Vlaamse gemeenten is niet echt stad, maar ook niet echt platteland. De druk van verstedelijking en suburbanisatie voel je er sterk: braakliggende terreinen geraken volgebouwd en het sociale weefsel verandert. Hoe is het voor kinderen en tieners om in zo'n 'nevelstad'-gebied te wonen?

Kind & Samenleving deed meer dan vier jaar (actie)onderzoek in dit soort gemeenten en regio's. We ontwikkelden inzichten en inspraaktools en formuleerden beleidsaanbevelingen.

Een eerste stand van zaken vind je in de publicatie 'Hoe zot is ons dorp'. Deze tool zal je zeker helpen bij de opmaak van het gemeentelijk meerjarenplan. Je vindt er zowel methodieken om inspraak op te zetten als inspiratie voor beleidsacties in het meerjarenplan.

In Kind & Ruimte en in de (vak)pers verschenen artikelen over de nevelstad.

In de loop van 2018 mag je nieuw materiaal verwachten op maat van kleine, verstedelijkende gemeentes.