Vlaanderen wordt stilaan één grote stad. Deze verstedelijking en suburbanisatie hebben een impact op de levens van kinderen en tieners. Kind & Samenleving wil die sociaal-ruimtelijke evoluties aangrijpen om een vernieuwd kind- en tienervriendelijk beleid te ontwikkelen.

Op deze pagina's vind je informatie over:

  • Hoe ervaren kinderen en tieners het wonen in de stad of in de 'nevelstad'?
  • Hoe kan je hen bevragen over hun woonsituatie, hun noden en wensen?
  • Hoe ontwikkel je een kind- en tienervriendelijk beleid?