Draaiboek maatregelen exitstrategie publieke jeugdruimte

Het perspectief van kinderen en jongeren, zeker ook op vlak van spelen en ruimte ontbrak helaas nog te vaak in de exitstrategie zoals we ook hier al schreven.  De nood aan het gebruik van de publieke ruimte om te bewegen, spelen, chillen was ook voor kinderen en jongeren hoog nodig.  

Op 25 mei 2020 was er positief nieuws en verscheen een aanpassing in het Belgisch Staatsblad ivm de heropening van speelterreinen. We geven hier alvast een overzicht van de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot speelterreinen die ingaan op 27 mei 2020:

KB-WIJZIGING RECREATIE & ACTIVITEITEN 

Bezoeken aan speelterreinen of 'speeltuinen' in openlucht zijn toegestaan. De gemeentelijke, provinciale en regionale overheden mogen beslissen of volgende speeltuinen toegankelijk zijn:

De buurtspeeltuinen in openlucht die onder toezicht staan van een lokale overheid

De gemeentelijke, provinciale en regionale overheden organiseren het toezicht dat ze noodzakelijk achten om volgende voorwaarden te respecteren:

  • De bezoeken aan de speeltuin zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar.
  • De volwassenen die de kinderen begeleiden respecteren de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon

De grote speeltuinen in openlucht in parken die onder toezicht staan van een lokale overheid

De gemeentelijke, provinciale en regionale overheden organiseren het toezicht dat ze noodzakelijk achten om volgende voorwaarden te respecteren:

  • De bezoeken aan de speeltuin zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar.
  • Een maximum van 20 kinderen tegelijk mag aanwezig zijn in de speeltuin.
  • De volwassenen die de kinderen begeleiden respecteren de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon

De speeltuinen in natuurbezienswaardigheden en culturele bezienswaardigheden

De speeltuinen in natuurbezienswaardigheden (de tuinen, natuurparken en natuurreservaten, dierentuinen en dierenparken) en culturele bezienswaardigheden mogen toegankelijk zijn. De uitbater is verantwoordelijk voor het toezicht en moet elke volkstoeloop voorkomen.

Binnenspeeltuinen

De binnenspeeltuinen kunnen nog niet opnieuw opengaan onder geen enkele voorwaarde.

AANBEVELINGEN KIND & SAMENLEVING:

Wij stimuleren iedere uitbater van speelterreinen in openlucht om deze ook effectief opnieuw open te stellen voor kinderen. De nood aan ruimte om te spelen en chillen is groot.

Zorg voor een duidelijk affichage van de te volgen regels door het plaatsen van een infobord aan de (verschillende) ingang(en) van het speelterrein. Je kan hiervoor de pictogrammen ontworpen door Bataljong vzw gebruiken, die je hier gratis kan downloaden.

Volg het gebruik van de speelterreinen op en ga na waar de terreinen liggen waar er regelmatig meer dan 20 kinderen tegelijk gebruik van maken. Duid zo nodig de grenzen van het speelterrein aan waar maximaal 20 kinderen in aanwezig mogen zijn. Op de piekmomenten kan het aangewezen zijn om ‘Corona-stewards’ te voorzien en om een systeem op te zetten waarbij het maximum aantal kinderen per speelzone wordt bewaakt en er geen wachtrijen ontstaan

Verder dagen we je uit om creatief te zijn om de regels duidelijk te maken aan iedereen en de volwassenen te stimuleren hun kinderen hier op een correcte manier in te begeleiden. Veiligheid is prioriteit maar ook de kinderen hebben nood aan deze ruimte. Heb je leuke voorbeelden of initiatieven die je wil delen? Stuur ze ons toe of post ze op social media met de #eigenruimte en wij delen ze met de wereld.

We schreven mee aan een exitvisie en draaiboek met maatregelen voor de exitstrategie jeugdruimte samen met de Ambrassade, Bataljong, VVSG, ISB, Uit De Marge en Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.

DRAAIBOEK EXITSTRATEGIE JEUGDRUIMTE