Projectoproep: op zoek naar jouw inspraakervaringen met kinderen en jongeren bij planning en ontwerp.

Heb je een interessant participatieproces opgezet of boeiende inspraakervaringen met kinderen en jongeren bij planning en ontwerp? Laat het ons weten!

Hoe kunnen kinderen en jongeren meer betrokken worden bij het plannen en realiseren van leefbare, kind- en jeugdvriendelijke buurten en gemeenten?

Vanuit die kernvraag tekende het Departement CJM een project uit rond participatie van kinderen en jongeren bij planning en ontwerp.

Netwerkpartners Bataljong en Kind & Samenleving hebben zich voor dit project geëngageerd en gaan, met de input van onder meer KeKi en HoGent op zoek naar de succes- en faalfactoren om kinderen en jongeren bij planningsvraagstukken te betrekken. Een boeiend traject, waarbij de resultaten via het Netwerk Jeugdvriendelijk gedeeld zullen worden en het Netwerk zelf ook een actieve rol zal spelen.

Op dit moment wordt de eerste fase opgestart, waarbinnen Kind & Samenleving het werkveld zal verkennen met een breedteanalyse, vertrekkend vanuit diverse bestaande referentiekaders. In een volgende fase start Bataljong een cocreatief proces met de netwerkpartners voor een verdiepend traject.

Voor die veldverkenning zijn we op zoek naar gemeenten en steden die interessante projecten gehad hebben. Dit kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen zijn, want uit beide kunnen we leren. Ook ervaringen van kleinere gemeenten zijn bijzonder interessant voor ons. We focussen concreet op plannings- en ontwerpprocessen die vanuit de gemeente geïnitieerd of gefaciliteerd worden.

Heb je ervaring met een of meerdere participatieproject(en)? Laat het ons weten!

Wij inventariseren alle projecten en kiezen dan enkele cases uit voor een diepte-interview.

Door jouw ervaringen door te geven kunnen andere gemeentes beter aan de slag. En projecten waar je trots op bent kan je er uiteraard mee in de kijker zetten!

Voor meer informatie of het doorgeven van je ervaringen kan je terecht bij projectmedewerker Lisa VerrandoDeadline voor insturen projecten: 1 maart 2022.


Met steun van de Vlaamse overheid.