• Projectoproep kleine landelijke woonkernen

PROJECTOPROEP: ‘Kindvriendelijke en duurzame publieke ruimte in kleine landelijke woonkernen‘

Projectoproep en selectiecriteria > Zie ook invulformulier onderaan
PDF ~ 331 Kb
Download

Samen met kinderen of tieners nadenken over de toekomst van het dorp 

Wil je kinderen en tieners betrekken bij een belangrijk plan of beleidsactie voor een kleine landelijke woonkern in jouw gemeente? Wil je samen met hen de sociaal-ruimtelijke beleving in kaart brengen en nadenken over de toekomst van het dorp? Schrijf je dan in voor deze projectoproep!

Kind & Samenleving begeleidt een participatieproces met kinderen en tieners waarin het gemeentebestuur samen met de lokale jeugd nadenkt over de transitie naar een duurzame en kind- of tienervriendelijke landelijke woonkern. De aanpak kan inspirerend zijn voor andere deelkernen en projecten in de gemeente. Vanuit het participatieproces worden alle gemeentelijke actoren uitgedaagd om door een jeugdbril naar sociaal-ruimtelijke ontwikkelingen te kijken. De gemeente krijgt concrete oplossingen aangereikt voor de versterking van het kind- en tienerweefsel in brede zin.

Deze oproep richt zich tot kleine en/of landelijke gemeentebesturen. Onder ‘kleine landelijke woonkern’ begrijpen we concreet:

 • De woonkern maakt deel uit van een gemeente met minder dan 14 000 inwoners.
 • En/of de woonkern zelf heeft minder dan 2500 inwoners.
 • En/of de woonkern is ruimtelijk gescheiden van de hoofdkern door open ruimte.
 • En/of er is geen regelmatige trein- of busverbinding (bijv. enkel belbus of geen bus).
 • En/of er zijn weinig voorzieningen en winkels.

Er worden 3 projecten gekozen. Een project maakt meer kans indien het meerdere van bovenstaande criteria combineert.

Indienen ten laatste op 15 januari 2023.

ALLE INFO OVER DE oproep:

1. De projectoproep en selectiecriteria

2. Het invulformulier en voorwaarden voor kandidaatstelling

3. Bijlage: Achtergrond en inhoudelijke vraagstelling


Belangrijkste praktisch punten:

 • Indienen via mail vóór 15 januari 2023 bij info@k-s.be en wvanderstede@k-s.be.
 • De formele kandidaatstelling omvat:
  1. Het ingevulde inschrijvingsformulier met de intentieverklaring, ondertekend namens het College of de organisatieverantwoordelijke; (zie bijlage)
  2. Informatie over het ontwerp- plannings- of beleidstraject waarop je met de participatie wil inspelen
  3. Een bewijs (een mail kan volstaan) van een school of (jeugd)organisatie dat ze principieel bereid zijn om aan het project deel te nemen met het vereiste aantal kinderen of jongeren.
 • Het inspraakproject wordt volledig doorlopen en afgerond tegen eind 2023.
 • Eigen inbreng van de indiener: 1800 euro.
 • De indiener kan garanderen dat 3 keer minstens 8 kinderen en jongeren (tussen ca. 8-18 jaar) kunnen worden bijeengebracht voor 2 uur (bij voorkeur dezelfde groep). De indiener legt hiervoor de eerste contacten met de school of organisaties, reeds vóór de kandidaatstelling.
 • De indiener zorgt voor de praktische organisatie van een startvergadering, terreinbezoek en eindvergadering met de diensten. Die tijdsinvestering is beperkt. Wel wordt een brede aanwezigheid van diensten en bestuur verwacht op de start- en eindvergadering. Wij nodigen vertegenwoordigers van de gemeente ook graag uit om sessie(s) bij te wonen.
 • Alle inhoudelijke voorbereiding en uitvoering van de inspraak gebeurt door Kind & Samenleving. De bevindingen en concrete aanbevelingen worden voorgesteld op een eindvergadering.
 • Voor meer informatie: contacteer Wouter Vanderstede:
  wvanderstede@k-s.be - 0487 023 216 (werkt niet op vrijdag).