Wij zijn op zoek naar jou!

Vacature ‘Medewerker inspraak & belevingsonderzoek kinderen & jongeren’ (m/v/x voltijds – bepaalde duur t.e.m. juni 2022)

Werken bij Kind & Samenleving

Kind & Samenleving vzw [www.k-s.be] bouwt samen met kinderen en jongeren aan ruimte in de samenleving. Zo verrijken we het beleid van overheden en organisaties. Kinderen en jongeren zijn onze drijfveer en inspiratie. Bruggen bouwen, over beleidsdomeinen heen, is onze kracht. Inspraak met kinderen en jongeren én een onderzoekmatige aanpak zijn de rode draad in ons werk. Wij werken vooral rond publieke ruimte, kindvriendelijke buurten en woonomgevingen, en spelen en vrije tijd.

Ambitie binnen de functie

Participatie is één van de basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag. Kinderen hebben het recht om hun mening te uiten over beslissingen die hen aangaan, ongeacht hoe oud ze zijn. Daar zetten we bij Kind & Samenleving zeer sterk op in, in al onze onderzoekstrajecten in de verschillende domeinen waarin we expertise hebben. Overkoepelend werken we voor lokale besturen vaak mee aan hun speelruimtebeleid waar ook steeds inspraaktrajecten in gekoppeld worden. In 2021 werken we daarnaast ook specifiek aan onderzoek en participatietrajecten met kinderen en jongeren binnen de thema’s sociale huisvesting, ruimte in het speelpleinwerk en de buurt als woon- en speelomgeving.

Takenpakket:

 • Opzetten, vormgeven en uitvoeren van sessies & trajecten (in onze verschillende domeinen: wonen, spelen, publieke ruimte, mobiliteit, vrije tijdsbeleving…), samen met collega’s voor hun langlopende projecten of individueel voor kleinere trajecten
 • Je werkt mee aan vragen rond belevingsonderzoek bij kinderen & jongeren voor eigen onderzoek & vragen van externe opdrachtgevers
 • Je focus ligt vooral op methoden, trajecten en onderzoekaanpak en het uitvoeren ervan
 • Je ontwikkelt kwalitatieve sessies, trajecten en methodieken
 • Je kunt informatie omzetten naar een duidelijk verslag dat collega’s en externe opdrachtgevers kunnen integreren in onderzoek, studies, langere trajecten
 • Je bent verantwoordelijk voor de verdere innovatieve uitbouw van het thema inspraak & belevingsonderzoek, zodat de organisatie klaar is voor de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan integratie van hedendaagse inspraak en onderzoeksmethoden: design thinking, tijdelijke installaties, co-creatie, digitale mapping…
 • Je bouwt aan een digitaal inspraakplatform dat bruikbaar is voor het team en onze doelgroepen
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van een overzicht van intern gebruikte participatietools en het praktische en grafische materiaal dat hiervoor nodig is
 • Je creëert openheid en draagvlak voor participatietrajecten bij kinderen en jongeren bij onze doelgroepen
 • Je bouwt een expertise op rond participatie en inspraak met kinderen en jongeren en geeft hier op termijn ook advies rond naar onze doelgroep

Wie zoeken we?

We zoeken een dynamisch en innovatief iemand met een onderzoekhouding die ook van aanpakken weet: je wil graag begrijpen hoe kinderen of jongeren hun wereld beleven en zin geven, je kan goed luisteren met een open, niet-oordelende houding, je hebt oog voor detail en kan gegevens snel ordenen en analyseren. Je gaat graag om met kinderen & jongeren.

Onze nieuwe collega:

 • is gepassioneerd is door de leefwereld van jonge mensen
 • heeft ervaring in het werken met kinderen en/of tieners en is gedreven om sessies op te zetten met groepen kinderen en/of tieners (vrijwillig / professioneel: jeugdwerk, hulpverlening, welzijn…)
 • heeft interesse in onze expertisedomeinen: publieke ruimte, kindvriendelijke buurten en woonomgevingen, spelen, vrije tijd. Ervaring en kennis op deze domeinen is een pluspunt, geen vereiste
 • heeft een dynamische & innovatieve aanpak om te luisteren naar kinderen & jongeren en hun stem te ontdekken tijdens de inspraaktrajecten. Je denkt out-of-the box en hebt verfrissende ideeën die je ook graag zelf uitwerkt
 • kan informatie uit analyses en inspraaktrajecten omzetten naar concrete beleidsaanbevelingen en ontwerpen. Ervaring met bewonersparticipatie is zeker ook een pluspunt
 • heeft sterke verbale en visuele communicatievaardigheden: je kan onderbouwde rapporten opmaken en presenteren aan beleidsactoren
 • is een teamspeler, maar kan zich ook zelfstandig uit de slag trekken
 • werkt resultaatgericht, nauwkeurig en toont zin voor initiatief & innovatie
 • kan zich kritisch en constructief opstellen, ten aanzien van eigen werk, het werk van collega’s en ten aanzien van klanten en partners
 • kan collega’s stimuleren om (samen) andere technieken te gebruiken of om deze te integreren in huidige trajecten
 • kan zich achter de organisatie en haar doelstellingen scharen. Heeft sterke interesse in en fascinatie voor de leefwereld van kinderen en jongeren en hun diverse uitingen van actorschap
 • is flexibel beschikbaar, avonduren en/of weekendwerk mogelijk

Wat bieden wij?

Kind en Samenleving biedt een voltijds contract van bepaalde duur (t.e.m. juni 2022 met kans op verlenging) met verloning binnen PC 329.01 op functieniveau B1b. Relevante ervaring kan worden meegenomen (in overleg). Indiensttreding zo snel als mogelijk.

Tijdens dit contract van bepaalde duur werk je actief mee aan tal van inspraaktrajecten die lopen voor de eigen onderzoeken van de organisatie (sociale huisvesting, buurtprojecten en speelpleinwerk) en voor de inspraaksessies rond speelruimteplanning van lokale opdrachtgevers. We voorzien een inloopperiode vóór de zomervakantie en verwachten een zelfstandige werkhouding en verantwoordelijkheid over de trajecten na de inloopperiode.

Verlenging van deze overeenkomst is afhankelijk van diverse projectaanvragen en zal bespreekbaar zijn in 2022 (2de kwartaal).

Je draait mee in een zelfsturend team van 7 personen. Hierdoor krijg je niet enkel veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid voor het organiseren van je werk, maar is er ook een continu contact en overleg mogelijk met de andere teamleden. Je komt terecht in een gemotiveerd team met een uitdagende mix van expertises. We werken met een werktijdregeling waarin zelfstandige werkorganisatie, overleg en de work-life balans belangrijke kernwaarden zijn.

Ons kantoor in Mechelen is vlot bereikbaar met openbaar vervoer, fiets, auto. We voorzien ook gedeeltelijk de mogelijkheid tot telewerk. Voor de inspraaktrajecten verplaats je je binnen heel Vlaanderen en Brussel met het openbaar vervoer of eigen wagen (onkostenvergoeding voorzien).

Heb je vragen of wil je meer info?

Neem gerust contact met ons op mocht je nog vragen hebben. Mail naar sollicitaties@k-s.be of bel naar 0487 023 390 (Sara)

Procedure:

Heb je zin gekregen om bij ons te solliciteren? Dat kan tot en met 19 mei 2021. Sollicitaties bevatten:

 • Een motivatiebrief
 • Een CV dat info geeft over bovenstaande vereisten

Stuur je sollicitatie via mail naar sollicitaties@k-s.be

Ook voor bijkomende vragen kan je terecht op sollicitaties@k-s.be

Als je kandidatuur weerhouden wordt, zal je uitgenodigd worden voor een praktische proef en interview op 25 mei 2021 (tussen 10u en 16u). Graag ± 2u tijdens deze dag reeds vrijhouden.

Kind & Samenleving stimuleert gelijke kansen en diversiteit. We werven aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.