Aanspreekpunt Integriteit

Wie?
Marjolein Mollet is de aanspreekpersoon Integriteit binnen Kind & Samenleving vzw. Ze is een gezamenlijke API met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw en heeft de nodige opleidingen gevolgd.

Marjolein Mollet kan je contacteren via marjolein@speelplein.net of 0474 53 43 83.

Wat doet ze?
De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.

    Haar taken bestaan uit:

    • aanspreekpunt en eerste opvang
    • coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
    • preventieactiviteiten en ondersteuning