Over Kind & Samenleving

Kind & Samenleving is een onafhankelijk kennis- en expertisecentrum dat de positie van kinderen en jongeren in de samenleving wil versterken.

Die positie mag de voorbije decennia dan al op veel manieren verbeterd zijn, toch gaat de maatschappij nog al te makkelijk aan hun perspectief voorbij. Volwassenen vullen in wat goed is voor kinderen en jongeren, ze tekenen hun publieke ruimte uit, nemen beslissingen over hun welzijn. Nog veel te weinig vragen ze kinderen naar hun kijk op de dingen. Ze zien hen, met anderen woorden, in de eerste plaats als nog-niet-volwassen. Beslissingsprocessen spelen zich al te vaak boven hun hoofd af.

Omdat wij de visie van kinderen en jongeren waardevol vinden, doen we onderzoek naar hun perspectief, op die domeinen die er voor hen toe doen. We willen dat ze vanuit hun eigenheid kunnen deelnemen aan de samenleving en participeren in het beleid. We willen dat ze letterlijk en figuurlijk ruimte krijgen.

  • We ondersteunen kinderen, jongeren en hun organisaties.
  • We adviseren bij speelse ruimtelijke planning.
  • We geven kinderen een stem in het beleid

Kind & Samenleving baseert zich daarbij op de kindvisie die in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) verweven zit, een visie die kinderen onder meer ziet als actieve spelers in de maatschappij.

Onze droom? Een maatschappij waarin het vanzelfsprekend is dat kinderen en jongeren van zich laten horen, en waarin ze ook gehoord worden.