5.Speelom

Kind & Samenleving organiseert onder de naam 'Speelom' verschillende opleidingen omtrent de veiligheid van speelruimten en de veilige uitbating ervan.

Meer info? surf naar www.speelom.be 

Basiscursus 2019

In 2001 werden het KB over de veiligheid van speeltoestellen en het KB over de uitbating van speelterreinen van kracht.
Deze wetgeving legt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een speelterrein uitdrukkelijk bij de uitbater, maar biedt meteen ook de instrumenten aan waarmee hij zijn speelterrein veilig kan maken en houden.
Tijdens deze basisopleiding krijgt de deelnemer gedurende 2 dagen het theoretisch kader aangereikt en de 2 daaropvolgende dagen wordt de theorie op het terrein in praktijk omgezet en ingeoefend.
Wie daarna slaagt in de eindproef ontvangt het attest ‘Veiligheid van Speelterreinen’ dat erkend wordt door de partnerorganisaties van Speelom vzw.

De basisopleiding richt zich tot het leidinggevend personeel dat de activiteiten betreffende de veiligheid op het speelterrein coördineert en de risicoanalyses op het terrein uitvoert en/of opvolgt.

Duur: 4 dagen + eindproef
Kostprijs 750 euro,- netto (Speelom vzw is vrijgesteld van BTW)

Diest - voorjaar 2019: (Locatie nog niet gekend maar zal in de regio Gent door gaan)

woensdag 24 april
dinsdag 30 april
woensdag 8 mei
woensdag 15 mei

Examen: woensdag 29 mei

Inschrijven op http://speelom.fikket.com/event/basiscursus-voorjaar-2019