Tienerweefsel

'Chillen', 'shoppen' en 'hoppen in het 'tienerweefsel': Onderzoek naar het gebruik en de beleving van publieke ruimte bij tieners: Casestudy in de centrumstad Mechelen - Kind & Samenleving 2009
PDF ~ 4.92 Mb
Download
Tieners betrekken in publieke ruimteprojecten - Kind & Samenleving 2009
PDF ~ 5.89 Mb
Download
'Chilling' and 'hopping' in the 'teenage space network': Explorations in teenager's geographies in the city of Mechelen. 2009.
PDF ~ 1.23 Mb
Download

Een tienerweefsel is een geheel van plekken en verbindingen die voor tieners van belang zijn. Door veldinterviews, inspraak en observaties kan hun 'ruimtelijk netwerk' in kaart worden gebracht.

Voor tieners zijn kleinere buurtpleintjes dikwijls minder relevant dan voor kinderen. Tieners zijn immers meer mobiel, waardoor afstand en verkeersbarrières minder een rol spelen. Een tienerweefsel moet men minstens op schaalniveau van een wijk, gemeente of zelfs stadsregio bekijken.

De inrichting van de plek is vaak van ondergeschikt belang. Tieners zoeken vooral plekken op die goed gelegen zijn. Die 'hangplekken' lijken op het eerste zicht toevallig gekozen. Toch zijn er patronen in het ruimtegebruik van tieners: er is een grote samenhang met bepaalde 'planningslagen' (winkelgebieden, groene ruimte, water, secundaire scholen, openbaar vervoer, bruggen, invalswegen...). Net die plekken waar al die elementen samenkomen ('knooppunten') hebben een hoog 'rondhang'-potentieel en zijn wellicht strategische plekken in het tienerweefsel.

Ruimtelijke ingrepen of tienerparticipatieprojecten doet u het best op dergelijke knooppunten. De ingrepen moeten bovendien echt 'verknopen', verschillende planningslagen met elkaar verbinden en op elkaar afstemmen. Een voorbeeld: zitgelegenheid creëren aan de waterkant van een park dat dicht bij het winkelgebied of secundaire school ligt. Gesprekken met tieners kunnen helpen om te zien waar kansen tot 'verknoping' zitten.

Aan de slag

Tien vuistregels om te werken aan het tienerweefsel. In: Nieuwsbrief Kind & Ruimte, 25 (2009).

Stemversterkers voor tieners. In: Ruimte, Magazine van de VRP, nr. 5.

Strategieën voor tienerparticipatie bij publieke ruimteprojecten. In: Nieuwsbrief Kind & Ruimte, 28, (2009)

Vorming

Over veldwerk en inspraak van tieners in de publieke ruimte geven we in september een vorming in Mechelen.

Meer lezen

Artikel over 'chillen' en de betekenis van hangplekken in ons e-zine Kind & Ruimte, 2015, editie 8.

Vanderstede, Wouter (2011). "'Chilling' and 'hopping' in the 'teenage space network': explorations in teenagers' geographies in the city of Mechelen". Children's Geographies, 9 (2), p. 167-184.

Vanderstede, Wouter (2009). 'Chillen', 'shoppen' en 'hoppen' in het tienerweefsel. Onderzoek naar het gebruik en de beleving van de publieke ruimte bij tieners: case study in de centrumstad Mechelen. Meise: Onderzoekscentrum Kind & Samenleving.

Vanderstede, Wouter (2009). "'Chilling' and 'hopping' in the 'teenage space network': explorations in teenagers' geographies in the city of Mechelen". Paper presented at the second International Conference on Geographies of Children, Youth and Families, 16-18 July 2009.

Vanderstede, Wouter (2009). Tieners betrekken in publieke ruimteprojecten. Syntheseverslag van coachingsprojecten in Antwerpen, Balen, Bornem, Brugge en Wemmel. Meise: Onderzoekscentrum Kind & Samenleving.

Travlou, Penny. (2003) Teenagers and public space. Literature review. Edinburgh: OPENspace Research Centre.

Een meer uitgebreide literatuurlijst vindt u in het rapport 'Chillen', 'shoppen' en 'hoppen' in het tienerweefsel. Download hier de pdf.

Media

Klik op een foto om ze te vergroten