Projectoproep meisjes en de publieke ruimte

Wil jij met jouw gemeente ook beter inspelen op de noden van meisjes (ca. 10-12 jaar) in de publieke ruimte, maar weet je nog niet wat zij nodig hebben? Wij zoeken het voor je uit. Met steun van de Vlaamse Overheid onderzoeken wij in 4 gemeenten waar en hoe meisjes spelen en hoe het beleid daarop kan inspelen. Stel je kandidaat voor 5 april 2019.

Kind & Samenleving focust dit jaar op meisjes in de publieke ruimte. Wij voeren 4 beleidsparticipatiesprocessen met een groep meisjes uit, op maat van steden en gemeenten. Hiermee brengen we de noden van meisjes in kaart, krijgen we inzicht in de drempels waarmee ze te kampen hebben, en stellen we concrete beleidsaanbevelingen op.

Samen met de stad of gemeente zoeken we naar een wijk of een ruimte waar het spelen van meisjes specifieke uitdagingen oproept en ondersteuning kan gebruiken.

Spelen meisjes echt anders dan jongens of hebben zij gewoon andere noden? Zijn veiligheid en toegankelijkheid hierin belangrijk? Zoeken meisjes plekken of zones waar ze onderling samen kunnen zijn, of spelen ze liever samen met andere kinderen en jongeren?

Via een participatief traject gaan wij met meisjes uit jouw gemeente of stad aan de slag om concrete beleidsaanbevelingen te ontwikkelen om publieke (speel)ruimte toegankelijker te maken. Wij gaan na hoe je meisjesvriendelijker kan plannen en inrichten.

Wat houdt ons participatietraject in?

Kind & Samenleving biedt, vanuit haar ervaring en met de steun van de Vlaamse overheid, in 4 steden of gemeenten een begeleidings- en participatietraject aan.

Deze begeleiding omvat:

  • 1. Een startvergadering en terreinbezoek.
  • 2. Drie inspraaksessies met een vaste groep meisjes
  • 3. Een presentatie van de conclusies en aanbevelingen

Dit participatieproject mondt dus uit in aanbevelingen en concrete beleidsvoorstellen waarmee de betrokken stads- of gemeentebesturen aan de slag kunnen. De afsluitende bijeenkomst van elk lokaal project vindt plaats in 2019.

Geïnteresseerd? Download hier de projectoproep