Projectoproep kindvriendelijke buurt

Ruimte voor spel, groen en beweging

Wilt u als gemeente of stad werken aan kindvriendelijke publieke ruimte in een buurt? Wilt u er de speel- en ontmoetingsruimte voor kinderen vergroten? Wilt u werken aan een buurt voor kinderen die meer beweegvriendelijk en groener is?

Kind & Samenleving biedt een inspraaktraject met kinderen aan. Dit inspraaktraject vormt de basis voor aanbevelingen om de gekozen buurt kindgerichter te maken. Zoekt u naar concrete ruimtelijke oplossingen? Of eerder naar een overkoepelende visie om de komende jaren te werken aan een kindgerichte buurt?

Stel u kandidaat voor 19 december 2019!

Download hier alle info en het invulformulier voor kandidaatstelling (Word-document).