Meisjes en de publieke ruimte

Kind & Samenleving focust in 2019 op meisjes in de publieke ruimte. Wij voeren 4 beleidsparticipatiesprocessen met een groep meisjes tussen 10 en 12 jaar uit, op maat van steden en gemeenten. Hiermee brengen we de noden van meisjes in kaart, krijgen we inzicht in de drempels waarmee ze te kampen hebben, en stellen we concrete beleidsaanbevelingen op.

Samen met de 4 gekozen steden, namelijk Gent, Antwerpen, Mechelen en Leuven, kiezen we een wijk of een ruimte waar het spelen van meisjes specifieke uitdagingen oproept en ondersteuning kan gebruiken.

Spelen meisjes echt anders dan jongens of hebben zij gewoon andere noden? Zijn veiligheid en toegankelijkheid hierin belangrijk? Zoeken meisjes plekken of zones waar ze onderling samen kunnen zijn, of spelen ze liever samen met andere kinderen en jongeren?

Via een participatief traject gaan wij met meisjes aan de slag om concrete beleidsaanbevelingen te ontwikkelen om publieke (speel)ruimte toegankelijker te maken. Wij gaan na hoe je meisjesvriendelijker kan plannen en inrichten.

Beluister dit interview met Radio 2 voor meer info: 

Artikel in De Standaard van 5 maart 2019: