Stadsmonitor: hoe stem je een stad af op kinderen en jongeren?

Wat vinden kinderen en jongeren belangrijk in een leefbare en duurzame stad? En hoe praten ze daarover?

Met deze vraag trok Kind & Samenleving, samen met de Hogeschool Gent, naar klassen in Gent, Leuven en Genk. Aan de hand van een creatieve methodiek werkten we een kwalitatieve bevraging uit over hoe kinderen en jongeren hun buurt en stad beleven.

De bedoeling was om de vragenlijst van de Stadsmonitor, die al bestond voor volwassenen, te vertalen naar kinderen en jongeren. Hierdoor kunnen centrumsteden hun beleid beter op hun jongste bewoners afstemmen. De opdrachtgever was het agentschap voor Binnenlands bestuur, team stedenbeleid.

De inspraaksessies dienen een antwoord te bieden op volgende vragen:

  • 1. Hoe gebruiken en beleven kinderen en jongeren de stad?
  • 2. Wat zijn de kwaliteiten van de stad voor kinderen en jongeren?
  • 3. Hoe spreken, begrijpen en communiceren kinderen en jongeren over de stad?
  • 4. Hoe reageren ze op elementen uit de visiematrix duurzame steden?

Dit filmpje, dat gemaakt werd door Mediaraven, geeft een impressie van hoe het er tijdens die sessies aan toeging.

Ontwikkelen van een vragenlijst en digitale tool voor kinderen en jongeren

Op basis van de verschillende sessies met kinderen en jongeren werd er een vragenlijst opgesteld. Mediaraven heeft deze vragenlijst daarna omgezet in een digitale tool, die opnieuw werd getest in verschillende scholen.

Resultaten

De studie werd in maart 2015 voorgesteld op de conferentie 'Thuis in de Stad'. U kunt de presentatie herbekijken.

De ingekorte versie van de studie kan je raadplegen via www.thuisindestad.be. De definitieve versie kan je op deze website downloaden.

Het onderzoeksrapport kunt u nalezen op onze website.

We schreven ook een hoofdstuk over dit thema: Piessens & Vaningelgem (2015). Een stad, wat is dat? Het perspectief van kinderen en jongeren op hun stad, In: Dierckx, D., Coene, J., Raeymaeckers, P., van der Burg, M. (red). Armoede en Sociale Uitsluiting, Jaarboek 2015, Leuven/Den Haag: Acco