PROJECTOPROEP: JONGE WEGWETERS

Van belevingsonderzoek rond mobiliteit bij jongeren naar indicatoren voor het mobiliteitsplan.

Met het project ‘Jonge Wegweters’ werken Bataljong en Kind & Samenleving aan een praktische toolkit voor een lokaal mobiliteitsbeleid op maat van jongeren. Samen met jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs brengen we autonome verplaatsingen op lokaal en bovenlokaal niveau in beeld. Deze data vormen de basis voor een participatietraject dat uitmondt in aanbevelingen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid op maat van jonge inwoners.

Hoe kunnen we ons beleid rond mobiliteit en ruimtelijke planning vorm geven samen mét jongeren?

Bataljong en Kind & Samenleving bieden, vanuit hun ervaring en met de steun van de Vlaamse overheid, in twee gemeentebesturen een traject aan.

Waarom is dit project iets voor jouw gemeente?

 • Van jongeren uit de derde graad secundair onderwijs brengen we de autonome verplaatsingen in kaart.
 • Aan de slag met wetenschappelijk onderbouwde instrumenten van het Instituut Duurzame Mobiliteit van UGent.
 • Inspraaksessies onder professionele begeleiding van partners met ervaring in participatief werken.
 • Meewerken aan een toolkit met werkvormen en indicatoren ter ondersteuning van het mobiliteitsbeleid in Vlaamse steden en gemeenten. Dit project maakt deel uit van een driejarig actieprogramma.
Wat zijn goede indicatoren om te meten in hoeverre ons mobiliteitsbeleid jongeren aanspoort om zich op een duurzame manier autonoom te (blijven) verplaatsen?

Wat houdt ons traject in?

Twee gemeentebesturen kunnen intekenen op de begeleiding, met daarin inbegrepen:

 • Procesbegeleiding van een lokale werkgroep die het project zal opvolgen. In deze werkgroep zitten idealiter de ambtenaren jeugd en mobiliteit en/of de bevoegde schepenen. Tijdens een startvergadering leggen we samen de precieze focus van het traject vast.
 • Coaching bij de praktische organisatie van het belevingsonderzoek, de contacten met de school.
 • De uitvoering van het belevingsonderzoek op basis van een volledig uitgewerkt concept van drie inspraaksessies met een vaste groep jongeren uit de derde graad secundair onderwijs. We gaan na hoe jongeren zich verplaatsen binnen jouw gemeente of stad, hoe ze dit beleven, waarderen en waar zij knelpunten en kansen zien. We doen dat met verschillende inspraakmethoden. We gebruiken o.a. de digitale tool Fietsbarometer van het Instituut Duurzame Mobiliteit (UGent).
 • Optioneel: om meer kwantitatieve data van jongeren te verzamelen kan het luik via de Fietsbarometer ingevuld worden door meerdere klassen. We bieden in samenwerking met IDM ook gratis nascholing aan leerkrachten om met de Fietsbarometer aan de slag te gaan.
 • Verwerking van de resultaten uit het belevingsonderzoek en bundeling in een rapport.
 • Presentatie en bespreking van de aanbevelingen en indicatoren voor het lokale (en bovenlokale) mobiliteitsbeleid.

Voorbeeld aanpak van de inspraaksessies

 • Sessie 1: De autonome mobiliteit op bovenlokaal niveau in kaart brengen.
 • Tussen sessie 1 en 2: Verplaatsingen bijhouden. Via de Fietsbarometer van IDM.
 • Sessie 2: Beleving van lokale mobiliteit.
 • Sessie 3: Aanbevelingen: lokale beleidsaanbevelingen en generieke methodieken & Jongeren werken samen oplossingen uit.

Hoe stelt jouw gemeente zich kandidaat?

 • Er is politieke gedragenheid en het bestuur onderschrijft een intentieverklaring met cofinanciering. De geselecteerde gemeenten krijgen een korting van 20% op de standaard dagdeelprijs voor begeleidingen door Bataljong en Kind & Samenleving.
 • Jeugd- en mobiliteitsambtenaar zetten hun schouders onder dit project (lokale werkgroep).
 • Het lokale bestuur verleent inhoudelijke en organisatorische medewerking aan het project en engageert zich om de stem van jongeren mee te nemen in haar mobiliteitsbeleid.
 • Een princiepsverklaring van de school / organisatie waarmee wordt samengewerkt, is toegevoegd aan het dossier.

Het lokale bestuur stelt zich via dit invulformulier  kandidaat vóór 31 mei 2020.

Timing

Ons beoogde projectverloop ziet er als volgt uit:

 • Projectaanvragen worden ten laatste ingediend op 31 mei
 • Beslissing en communicatie aan indieners uiterlijk 5 juni
 • Opmaak contract en startvergadering lokale werkgroep in juni
 • Uitvoering inspraaksessies in september, oktober, november
 • Voorstelling en bespreking van de resultaten en aanbevelingen in december
 • In elk geval moet het inspraaktraject worden afgerond in 2020 (eindfacturatie kan in boekjaar 2021)

Samenwerking Bataljong en Kind & Samenleving

Jonge Wegweters is een project van Bataljong en Kind & Samenleving én met de steun van de Vlaamse overheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

 • Bataljong gaat vol voor sterk beleid voor jonge inwoners en is de ledenorganisatie van een 300-tal Vlaamse steden en gemeenten.
 • Kind & Samenleving is een kennis- en expertisecentrum van kindvriendelijke publieke ruimte en mobiliteit en bouwt samen met kinderen en jongeren aan ruimte in de samenleving.

Contact

Heeft jouw gemeente of stad interesse in het project ‘Jonge Wegweters’ of wil je vrijblijvend meer informatie?

Wim Soontjens van Bataljong is hiervoor de contactpersoon. 

Soontjens Wim, Breed jeugdbeleid, 03 740 76 41 

wim.soontjens@bataljong.be