Studievoormiddag tieners en tienervriendelijk beleid - 8 oktober Antwerpen

Naar een integraal beleid voor tieners 

Ontwikkel een tienervriendelijk vrijetijdsaanbod, inspraak en publieke ruimte

Hoe betrek je tieners bij jouw lokaal beleid of jouw werking? Waar houden zij zich vooral mee bezig? Waar zijn ze het liefst in hun vrije tijd? 

Op 8 oktober organiseert Kind en Samenleving vzw, in samenwerking met Stad Antwerpen en JES, een studievoormiddag over tieners (ca. 12-15 jaar).

Verwacht inspirerende sessies en sprekers, boeiende field trips en ruimte voor uitwisseling:

  • Ontwerper Christophe Mercier brengt inspirerende verhalen over participatie van tieners en jongeren uit het Brusselse.
  • Kind en Samenleving presenteert een heus manifest voor een ‘integraal’ tienervriendelijk beleid.

In het tweede deel van de studievoormiddag kan je kiezen tussen allerlei deelthema’s waarrond JES, de Stad Antwerpen en Kind en Samenleving keuzesessies hebben uitgewerkt. De workshops vinden plaats in De Branderij, maar ook buiten in de wijk.

De volgende thema’s komen daarbij aan bod:

  • Plannen voor/door tieners
  • Tienervriendelijk beleid en vrijetijdsaanbod in kleinere gemeenten
  • Hoe de stem van tieners capteren in een digitaal tijdperk?
  • Een aanbod uitwerken voor tieners: rondleiding in de Branderij en onmiddellijke omgeving
  • Tieners en publieke ruimte: field trip in Borgerhout
  • Vindplaatsgerichte preventie bij tieners

Schrijf je hier in, uiterlijk op maandag 30 september.
 

Programma:

9u00: Onthaal

9u30: Verwelkoming door Kind en Samenleving

9u45: Verwelkoming door de Stad Antwerpen en JES

10u00: Manifest voor een tienervriendelijk beleid
door Kind en Samenleving
De afgelopen jaren werkte Kind & Samenleving samen met tieners en gemeentebesturen bij inspraaktrajecten over vrije tijd, inspraak en publieke ruimte. De bevindingen van deze zoektocht werden uitgepuurd tot een ‘manifest’, dat op de studiedag wordt gepresenteerd.

10u30: Tienerparticipatie bij ontwerp van publieke ruimte, vanuit het standpunt van de ontwerper
presentatie in het Engels door Christophe Mercier (Suède 36)

Christophe Mercier is mede-oprichter van het Brusselse studiebureau Suède 36. Suède 36 heeft veel ervaring met “participatie” van gebruikers van alle leeftijden bij complexe publieke ruimteprojecten (stedelijke pleinen, parken en speelruimtes, wijkcontracten, stationsomgevingen en woonbuurten). 
Zelf probeert hij de term “participatie” te vermijden, aangezien dit vaak tot verwarring leidt. Voor Suède 36 gaat het vooral om een constructieve dialoog met àlle verantwoordelijken en gebruikers van een project, dus ook met tieners!

11u00: Pauze


11u30-13u00: KEUZESESSIES: Kies 1 sessie

Sessie 1: Ruimtelijk plannen voor/door tieners 
door Wouter Vanderstede (Kind en Samenleving) i.s.m. Jessica Vosters (Yota!/JES)

Hoe realiseer je tienervriendelijke publieke ruimte? Wat zijn de principes voor tienergerichte planning en hoe krijg je planners zover? In deze keuzesessie krijg je een introductie tot tienerweefsel-planning vanuit praktijkverhalen en hoor je hoe je daarbij ook tieners kan betrekken.

Sessie 2: Naar een tienervriendelijk beleid en vrijetijdsaanbod in kleinere gemeenten
door Sabine Miedema (Kind & Samenleving)

Een tienervriendelijk beleid ontwikkelen voor kleinere steden en gemeenten vraagt een specifieke aanpak. In deze keuzesessie stellen enkele kleinere gemeenten hun inspirerende tieneraanpak voor. Daarnaast legt Sabine Miedema de inzichten en ervaringen voor uit participatietrajecten die Kind & Samenleving de afgelopen jaren heeft uitgevoerd met tieners in kleinere steden en gemeenten.

Sessie 3: Hoe de stem van tieners capteren in een digitaal tijdperk?
door Roel Camps (Stad Antwerpen)

Hoe kan een stad of gemeente tieners een stem geven in het beleid? De sleutel tot succes is de combinatie van digitale inspraak en vindplaatsgericht werken. In 2012 ontwikkelde de stad Antwerpen een hedendaags beleid voor inspraak van tieners. Sindsdien gaven meer dan 20.000 kinderen en tieners hun mening over het beleid van de stad. In deze keuzesessie krijg je een introductie en een verdieping in digitale inspraak.

Sessie 4: Een aanbod uitwerken voor tieners: Rondleiding in de Branderij en onmiddellijke omgeving
door JES Antwerpen

Tieners zijn geen evidente doelgroep om er als jeugdorganisatie een aanbod voor uit te werken. JES Antwerpen stelt haar werking voor en leidt je rond in De Branderij en onmiddellijke omgeving. Vanuit praktijkvoorbeelden geven ze hun ervaringen door met deze specifieke doelgroep.

Sessie 5: Tieners en publieke ruimte: Field trip in Borgerhout
door Jeugddienst District Borgerhout en Kind en Samenleving

Borgerhout is een dicht bebouwde wijk met een zeer diverse bevolking waar jong en oud samen leven. Tijdens deze wijkwandeling leiden de jeugddienst van het district Borgerhout en Kind en Samenleving je rond langsheen parken en pleinen, formele en informele tienerplekken, al dan niet tienervriendelijk ingericht.

Sessie 6: Vindplaatsgerichte preventie bij tieners
door Thomas Surmont (JES) en Bart Meyvis (CAW Antwerpen)

In Deurne Noord loopt sinds januari 2019 een proefproject van CGG VAGGA i.s.m. CAW, Vormingplus en JES Antwerpen waarbij een wijkgerichte aanpak wordt toegepast om druggerelateerd risicogedrag bij jongeren aan te pakken. De prioritaire leeftijd is 12-15 jaar. Er wordt preventief gewerkt met een brede welzijnsfocus waarbij een outreachend jongerenwerker (CAW) vindplaatsgericht aan de slag gaat en bruggen tracht te slaan tussen kwetsbare doelgroep, scholen, jeugdwerk en hulpverlening.


Wanneer? 
Dinsdag 8 oktober, 9u30-13u00


Waar?
JES De Branderij, Borgerhoutsestraat 36, Antwerpen, Borgerhout.
Minder dan 10 minuutjes stappen vanaf achterkant station Antwerpen-Centraal of Parking Centraal Station.

Kostprijs?
40 euro, inclusief broodje.

Meer info en inschrijven?

Schrijf hier in, uiterlijk op maandag 30 september.
Het aantal plaatsen voor workshops of field trips is beperkt! Wacht dus niet met inschrijven.

Een initiatief van Kind en Samenleving vzw i.s.m. Stad Antwerpen en JES.
Met de steun van de Vlaamse overheid.