Studiedag Buitenspelen

Buitenspelen staat onder druk. Het is voor kinderen niet meer zo vanzelfsprekend om straten en pleinen in te palmen om te doen wat ze nog altijd het liefste doen buiten: gewoon spelen! Tijd om hen de broodnodige ondersteuning te bieden, vonden wij.

Op woensdag 28 april 2021, exact 1 week na de Buitenspeeldag, nodigen Kind en Samenleving, Goe Gespeeld! en Woodkid jullie uit op hun studiedag rond Buitenspelen.

Klik hier om je nu in te schrijven!

De drie organisaties slaan de handen in elkaar om jullie een boeiend programma voor te schotelen: een namiddag en een avond vol inspiratie! Het programma kan je samenstellen naar je eigen interesse.

In de namiddag presenteert Kind en Samenleving de resultaten van hun Buitenspeelonderzoek en de uitdagingen voor het werkveld. Je kan daarna terecht in verschillende sessies die draaien rond spelen in de publieke ruimte en het speelbeleid in een stad of gemeente.

's Avonds kan je komen luisteren naar een interessant panelgesprek, voorgezeten door Woodkid. Verschillende experten spreken er over het effect van spelen op de ontwikkeling van een kind en outdoorlearning.

Programma

Plenair 14u00-15u00

Johan Meire, Kind & Samenleving: Aan de slag met de resultaten van het grote buitenspeelonderzoek

Het grote buitenspeelonderzoek van Kind & Samenleving toonde aan dat het niet goed gaat met het buitenspelen in Vlaanderen. We zagen 37% minder kinderen buiten spelen in hun woonomgeving dan 11 jaar eerder. Vooral in de stedelijke wijken gaat het buitenspelen fors achteruit. En meisjes, zeker de iets oudere meisjes, spelen beduidend minder buiten dan jongens. Vanuit de resultaten van het onderzoek bekijken we welke uitdagingen er zijn om buitenspelen opnieuw vanzelfsprekender te maken. Hoe kunnen we hiermee binnen en buiten de jeugdsector aan de slag? De keuzesessies in de namiddag en het panelgesprek ’s avonds geven daar verdere inspiratie toe.

Keuzesessies (1) 15u10 – 16u20

Keuze uit één van deze sessies:

 • Sien Cromphout en Lauren Maes, BOS+: buitenspelen letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten
  • Omdat steeds minder kinderen de kans hebben om vrij te spelen in het groen, is het belangrijk dat de natuur (of elementen eruit) naar de leefomgeving van de kinderen wordt gebracht.
   Met de uitrol van de ‘Wonderwoudjes’ brengt BOS+ kleine groene oases van rust in de stad of gemeente: een plek waar jong en oud kunnen ontsnappen aan de drukte van alle dag, waar je letterlijk en figuurlijk kan proeven van de natuur en heerlijk kan ravotten.
   Vaak is ook een betere ontsluiting van deze (groene) speelplekken nodig. Dat kan door een groene speelweefselkaart: een netwerk van trage wegen die ravotplekjes en jeugdinfrastructuur met elkaar verbindt. Eerst en vooral moeten al deze plekken goed in kaart worden gebracht. Hoe kan je daaraan beginnen?

 • Sabine Miedema, Kind & Samenleving: Meisjes buiten: hoe geven we meer speelruimte aan meisjes?
  • Meisjes spelen minder buiten dan jongens. Hoe zorgen we er samen voor dat meisjes zich meer thuis voelen in de publieke ruimte? Vanuit concrete projecten met meisjes leggen we uit hoe meisjes buiten spelen ervaren en hoe zij naar de publieke (speel)ruimte kijken. We tonen hoe het ontwerpen van betere speelruimte en een meer inclusieve publieke ruimte ervoor kunnen zorgen dat meisjes zich beter ondersteund weten in de publieke ruimte en in hun spel.
 • Jolijn De Haene, Vlaams Netwerk kind- en jeugdvriendelijke steden en gemeenten: Werken rond buitenspeelbeleid en het effect op kindvriendelijkheid
  • Dat buitenspelen belangrijk is voor kinderen en jongeren staat buiten kijf. Het is bovendien ook één van de kinderrechten. Maar hoe kunnen we buitenspeelbeleid ook deel maken van een ruimere strategie? Want buitenspelen hangt onlosmakelijk vast aan kwesties rond mobiliteit, publieke ruimte, samenleven en leren. In deze sessie koppelen we buitenspeelbeleid daarom aan de principes van kindvriendelijk beleid.

Keuzesessies (2) 16u30 – 17u40

Keuze uit één van deze sessies:

 • Simon Verschelde, Wildebras: Wilde speelruimte opeisen in de stad Kortrijk
  • Hoe een toevallige ontmoeting van een Guerilla-Popup-collectiefje en een Boomhutbouwer resulteerde in een Wildspeel-project, een Avontuurlijke Bouwspeelplaats, verschillende experimenten en een langdurige samenwerking met de Stad Kortrijk.

 • Jessica Vosters, JES: Participatie van kinderen en jongeren in de stedelijke publieke ruimte 
  • Buiten spelen doe je op straten en pleinen, parken en speelterreinen. In deze sessie benaderen we die publieke ruimte vanuit het standpunt van kinderen en jongeren. Zij zijn intensieve gebruikers en dus experten van de publieke ruimte in hun wijk. JES neemt je mee in hoe zij kinderen en jongeren nauwer betrekken bij de stedelijke publieke ruimte: door vindplaatsgericht te werken, door actiegericht met jongeren als mede-eigenaar aan de slag te gaan, en via een rechtstreekse, voortdurende dialoog tussen jongeren, beleidsmakers, ontwerpers…
 • Wouter Vanderstede, Kind & Samenleving: Speelweefsel als ruimtelijke strategie om buitenspelen vanzelfsprekender te maken
  • Je kan wel overal kinderen zien buiten spelen, maar als kind speel je niet zomaar ‘overal’. De plekken waar je kan, mag en wil spelen, doen er wel degelijk enorm toe. In een speelweefsel maken we een ruimtelijke vertaling van dat perspectief van kinderen. Een speelweefsel is een netwerk van alle informele en formele (speel)plekken die ertoe doen voor kinderen, én van de routes die deze plekken verbinden. Dat speelweefsel in kaart brengen en het linken met netwerken van wegen, groen, water… is een uitstekende strategie om het buitenspelen van kinderen een structurele plek te geven in de publieke ruimte. In deze sessie krijg je mee hoe dat gebeurt en waarom dit juist een meerwaarde biedt voor een lokaal buitenspeelbeleid.
 • Cara Allonsius, Bataljong: Praktisch aan de slag met buitenspeelbeleid in je gemeente
  • Wil jouw gemeente ook dat kinderen meer buiten komen om te spelen? Ook op zoek naar inspiratie om kinderen en jongeren uit hun kot te lokken? Denk jij ook verder dan die ene mooi ingerichte speeltuin? Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar manieren om als lokaal bestuur buitenspelen te stimuleren bij de kinderen en jongeren in je gemeente. We verlaten de platgetreden wegen van het organiseren van een jaarlijks buitenspeel-evenement en bouwen verder op de principes van kindvriendelijkheid.

Avond: panelgesprek 19u00-21u00

’s Avonds nodigt Woodkid u uit voor een panelgesprek over het belang van buitenspelen. Met experten Beatrijs Maesen van MOS, Kris Van Ingelghem van GoodPlanet, Helena Sienaert van RePLAY Toddler, Johan Meire van Kind & Samenleving en Simon Verschelde van Wildebras kijkt Sven Benaets van Woodkid naar de rol die buiten spelen heeft op outdoor learning en de ontwikkeling van kinderen. 

Welke kansen kan buitenspelen bieden aan kinderen, en hoe kunnen sectoren als onderwijs, sport, opvang en het brede jeugdwerk kinderen écht aan het spelen krijgen?

Inschrijven en kostprijs

Schrijf je nu in voor de studiedag buitenspelen op woensdag 28 april 2021!

De studienamiddag (14u – 17u40) en het panelgesprek (19u – 21u) vinden online plaats.

Je kan apart inschrijven voor de studienamiddag (plenair + sessies) en voor het panelgesprek, maar een combiticket geeft je korting én een bredere kijk! Je maakt je keuze bij de inschrijving.

Kostprijs

 • Combiticket: 30 euro
 • Enkel studienamiddag: 25 euro
 • Enkel panelgesprek: 7 euro
Klik hier om je nu in te schrijven! 

https://k-s.be/
https://www.goegespeeld.be/
https://www.woodkid.be/