Opleiding 'Update van het Speelom-attest' - VOLZET

Speelom startte in 2001 met infosessies die al snel overgingen in de gekende basiscursus 'Veiligheid op speelterreinen'. Ondertussen hebben reeds meer dan 800 geïnteresseerden deze basisopleiding gevolgd en het Speelom-attest behaald. 


Normen evolueren constant. Zo ook de EN1176-normen voor speeltoestellen. Ondanks de jaarlijkse bijscholingsdagen zien wij de noodzaak om attesthouders (voor 2015) de kans te geven hun attest te actualiseren. Na deze actualisatie-cursus krijgen de deelnemers een gloednieuw attest overhandigd.

Deze 2-daagse cursus zal doorgaan op 17 & 18 maart 2020.
Locatie: Gouden Leerhuys - Lange Ridderstraat 22 - 2800 Mechelen*

Bij deelname ontvangt u de nieuwe gids 'Uitdagend Spelen' die het vorige handboek vervangt! De kostprijs voor deze 2-daagse cursus bedraag 350€ (inclusief gids en nieuw attest).

De cursus is volzet, u kan inschrijven op de wachtlijst via info@speelom.be


* de precieze locatie kan worden gewijzigd in functie van de woonplaats van de deelnemers