Lancering Jonge Wegweters - toolbox jongeren en lokale mobiliteit

Vlaams Minister Lydia Peeters, Bataljong, Kind & Samenleving en stad Mechelen nodigen je uit voor de lancering van de toolbox Jonge Wegweters.

In de voormiddag stellen we de toolbox Jonge Wegweters officieel voor en brengen verhalen uit de proeftuinen in Dilsen-Stokkem, Peer, Bornem, Mechelen en Kortrijk. Samen met Minister Lydia Peeters gaan we in gesprek met enkele Jonge Wegweters, lokale besturen en mobiliteitsexperten over de mobiliteitsbeleving en het verplaatsingsgedrag van jongeren.

Tijdens de namiddag kan je de methodieken van Jonge Wegweters ervaren in praktisch workshops, al fietsend op ‘Wekkertocht’ door Mechelen of aansluiten bij andere workshops over jongeren en hun mobiliteit.

Voor wie?

Voor beleidsmakers, jeugd- en mobiliteitsambtenaren, mobiliteitsorganisaties, leerkrachten en iedereen die participatief met jongeren en mobiliteit aan de slag wil.

Praktisch

Afspraak woensdag 29 maart 2023 9u30-17u
Congres- en erfgoedcentrum Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, Mechelen
Gratis toegang, inschrijving wel verplicht.

Workshops namiddag 

De workshops worden aangeboden in twee blokken van 1 uur. Deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven voor twee van de zeven workshops.

1. Jonge Wegweters Train de trainer

Belevingsronde, Wekkertocht, Kritische vragenronde, Droomoefening, Budgetspel, Ambassadeur, Mobiliteitsexpo, … In deze workshop maak je kennis met de methodieken van Jonge Wegweters. De werkvormen zijn activerend en bouwen de kennis en betrokkenheid van de deelnemende jongeren stapsgewijs op. Je krijgt tijdens deze korte training inzicht in de opbouw van een Jonge Wegweters traject en ervaart wat de rol van de begeleider(s) is doorheen het participatieproces.

2. Jonge Wegweters Wekkertocht in Mechelen

Ervaar de methodiek van de Wekkertocht en ga mee op pad door de stad Mechelen. Wanneer de wekker afloopt, krijgen jullie als groep een opdracht of vraag over de mobiliteitsruimte waarin jullie je bevinden. Benieuwd wat je tijdens de wekkertocht allemaal ontdekt over de mobiliteitsbeleving van jongeren? Je kan kiezen tussen de variant met Mobit deelfietsen in blok 1 of de wandelvariant tijdens blok 2.

3. Subjectieve veiligheid bij jongeren (UGent, Vakgroep Geografie)

In Vlaanderen wordt volgens recent onderzoek van verplaatsingsgedrag één op de drie woon-schoolverplaatsingen van jongeren met de fiets afgelegd. Jammer genoeg gebeuren de meeste fietsongevallen ook in de leeftijdsgroep van 10 tot 19 jaar. Daarom onderzocht de Ugent het gevoel van fietsveiligheid, ofwel subjectieve fietsveiligheid, en de relatie met de omgeving langs woon-schoolroutes van jongeren in Vlaanderen. De gegevens werden verzameld met behulp van de Fiets-barometer. Uit de resultaten blijkt dat verkeersdrukte en fietsinfrastructuur het sterkste verband vertonen met subjectieve fietsveiligheid. Bovendien is er een duidelijke relatie tussen het aantal fietsongevallen en de subjectieve veiligheidsscores van jongeren. Vanuit ons onderzoek moedigen ze aan om bij de aanpak van schoolroutes voornamelijk maatregelen te nemen om de verkeersdrukte te verlagen, en de fietsinfrastructuur erlangs te optimaliseren. Bovendien benadrukken de resultaten van deze studie het belang van subjectieve fietsveiligheidsmetingen voor het uitwerken van een proactief en stimulerend fietsbeleid.
Door: Frank Witlox, Jana Ameye, Bart De Wit

4. Jongerenparticipatie via School op de Teller (Mobiel 21)

School op de Teller wil veilige schoolomgevingen en -routes voor elk kind of jongere, zodat het actief uitvoeren van een verplaatsing vanzelfsprekend is. Via burgerwetenschap betrekken we kinderen en jongeren in het mobiliteitsdebat en verruimen we de blik op duurzame (school)mobiliteit. Objectieve verkeerstellingen, mobiliteitseducatie in de klas, co-creatie en testopstellingen zijn de kernprincipes die moeten leiden tot een duurzame gedragsverandering en meer straten op mensenmaat. Laat je alvast inspireren via https://www.mobiel21.be/school-op-de-teller-leerl... .
Door: Glenn Godin

5. Participatietraject met kinderen en jongeren: Welke rollen zijn nodig? (Netwerk Jeugdvriendelijk)

Mobiliteits-, jeugd- of participatieambtenaren… Je hebt elkaar nodig voor een sterk jeugdvriendelijke mobiliteitsverhaal. Daarom gaan we in deze workshop op zoek naar welke partners en welke rollen nodig zijn voor een gedeeld succesverhaal. We vertrekken vanuit de resultaten van It takes a child to raise a village, een onderzoek dat Bataljong samen met Kind & Samenleving uitvoerde. Aan de hand van een tijdlijn, 8 rollen en praktijkvoorbeelden ontdekken we samen waar en hoe je het verschil kan maken.Door: Jolijn De Haene

6. Mobiliteitstool: Participatief werken richting een jongerenactie (Globelink)

Jeugddienst Globelink is een landelijke jeugddienst die samen met jongeren projecten en acties op poten zet vanuit een duurzame invalshoek. Via hun mobiliteitstool werken ze met een groep jongeren in vier sessies richting een zichtbare actie en trekken met de jongeren naar de lokale politici om dromen en vragen op tafel te leggen. Zo namen ze in Geraardsbergen het marktplein in en tekenden ze silhouetten op de grond in Beveren.
Door: Noluenn Cassaert, Nell Boeykens

7. Hackathon als instrument voor beleidsparticipatie (Thomas More Mechelen en jeugddienst Mechelen)

De hackathon is een methodiek om gedurende een afgebakende periode met een groep mensen ideeën te genereren als oplossingen voor een probleem. Tijdens deze workshop schotelen we je twee voorbeelden voor van hackthons in Mechelen. De tweedejaarsstudenten van de opleidingen Supply Chain Management en Business Management van de Thomas More hogeschool onderzochten in 2022 de bereikbaarheid van de handelaars in de binnenstad na de herinrichting van de Vesten en formuleerden voorstellen aan de stad. De Mechelse jeugddienst bracht jongeren samen in een hackathon rond de invulling van de openbare ruimte aan jongerenzone Transit M.
Door: Filip Burgelman, Ward Bosmans, Zico Van Acker, Kim Van Hoof

Gratis inschrijven voor het lanceringsmoment op 29 maart 2023