Cursus Speelom: Basiscursus Veiligheid op speelterreinen

In 2001 werden het KB over de veiligheid van speeltoestellen en het KB over de uitbating van speelterreinen van kracht.

Deze wetgeving legt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een speelterrein uitdrukkelijk bij de uitbater, maar biedt meteen ook de instrumenten aan waarmee hij zijn speelterrein veilig kan maken en houden.
Tijdens deze basisopleiding krijgt de deelnemer gedurende 2 dagen het theoretisch kader aangereikt en de 2 daaropvolgende dagen wordt de theorie op het terrein in praktijk omgezet en ingeoefend.
Wie daarna slaagt in de eindproef ontvangt het attest ‘Veiligheid van Speelterreinen’ .

De basisopleiding richt zich tot het leidinggevend personeel dat de activiteiten betreffende de veiligheid op het speelterrein coördineert en de risicoanalyses op het terrein uitvoert en/of opvolgt.

Deze opleiding staat onder auspiciën van de minister van Economische zaken. & wordt gegeven door de stuurgroep Speelom van Kind & Samenleving vzw.

We organiseren deze 5-daagse cursus op volgende data:

  • Locatie Diest: 12/10 - 19/10 -26/10 - 9/11 - 23/11
    Inschrijven kan via deze link.

Bij deelname ontvangt u het handboek FOD Economie én de gids Uitdagend speelplezier.  De kostprijs voor deze 5-daagse cursus bedraag 850€ (inclusief handboeken en attest).

Voor meer informatie of vragen kan u terecht op info@speelom.be.